Dzienne archiwum: 24 lutego 2014

ZESPOŁY PSYCHOTYCZNE CZYNNOŚCIOWE

Są to zespoły objawowe o różnej etiologii, najczęściej przebiegające ostro, istnieje w nich zasadniczo możliwość całkowitego wyleczenia bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków psychicznych czy neurologicznych. Powstają wskutek uszkodzenia czynności komórek nerwowych, które może wystąpić zarówno u osobników z mózgiem strukturalnie nie uszkodzonym, jak i u chorych cierpiących na zespół psycho- organiczny. Przykładem ostatniego są ostre zespoły psychotyczne u chorych na schizofrenię prostą czy cyklofrenię.

Czytaj dalej