Dzienne archiwum: 1 marca 2014

ZABURZENIA PSYCHICZNE

Ustrój ludzki stanowi jedność psychosomatyczną — nie można więc analizować czynności psychicznych w oderwaniu od całości organizmu. Podniety psychiczne mogą powodować zaburzenia równowagi środowiska wewnętrznego zarówno drogą układu wegetatywnego, jak i hormonalnego. Z drugiej strony choroby somatyczne, jak np. zakażenia, zatrucia, schorzenia gruczołów dokrewnych, prowadzą do zaburzeń wyższych czynności nerwowych i wtórnych zmian odczynowości na bodźce psychiczne.

Czytaj dalej

Zespół kliniczny histerii

Na zespół kliniczny histerii składają się: – 1. Objawy hamowania występujące pod postacią znieczuleń, porażeń i stanów hipnotycznych. Znieczulenia, które dotyczą skóry, bywają zwykle niezgodne z unerwieniem anatomicznym. Porażenia histeryczne, najczęściej wiotkie, powstają zwykle nagle i bez zaburzeń odruchów. Dość typowy jest zespół astasia—abasia, przy którym dziecko nie może wstać ani chodzić, chociaż ruchy czynne kończyn są zachowane. Stosunkowo częsty bywa bezgłos z zachowaną zdolnością porozumienia się szeptem.

Czytaj dalej