Dzienne archiwum: 15 lipca 2014

NIEPRAWIDŁOWY ROZWÖJ OSOBOWOŚCI

Osobowością nazywamy ogół dyspozycji psychicznych i fizycznych jednostki, które się ze sobą łączą i pozostają w różnych stosunkach wzajemnych (wg Kreutza). Osobowość jest zatem pojęciem nadrzędnym, obejmującym fizjologiczną, psychologiczną i społeczną istotę człowieka. Osobowość jest pojęciem wysoce dynamicznym, zależy ona nie tyle od dyspozycji wrodzonych, co od działania środowiska i wychowania. Dzieci cechuje szczególna plastyczność psychiki, przeto zarówno dodatnie, jak i ujemne wpływy mają u nich szczególne znaczenie.

Czytaj dalej