Dzienne archiwum: 5 października 2014

Aktywność dziecka

Aktywność dziecka zależy głównie od jego temperamentu. Tempe-ramentem nazywamy zespół dyspozycji uczuciowych, które warunkują sposób reagowania człowieka na wpływy zewnętrzne.

Czytaj dalej

DZIEDZICZNY ZANIK N. WZROKOWEGO LEBERA (ATROPHIA N. OPT1CI HERED1CTARIA)

PADACZKA MIOKLONICZNA

Jest to postępujący zanik nn. wzrokowych występujący dziedziczno- rodzinnie. Choroba ujawnia się w okresie dojrzewania płciowego, uszkodzone jest najpierw widzenie centralne. Może dojść do całkowitej ślepoty, bądź też zanik zatrzymuje się na pewnym stopniu rozwoju. Rozpoznając tę chorobę, należy starannie wyłączyć zanik objawowy n. wzrokowego (np. gruczolak przysadki, kiła itp.).

Czytaj dalej