Dzienne archiwum: 23 listopada 2014

Wykrywanie rzęsistka policzkowego

Najłatwiej wykrywaliśmy rzęsistka policzkowego w hodowli, np. na podłożu Si- mića, gdy do stałej części pożywki dodawaliśmy treść uzyskaną po płukaniu jamy ustnej 0,9% roztworem chlorku sodu o pH 6,8. U większości szczepów T. tenax, ho-dowanych w ciągu kilku miesięcy na podłożach sztucznych, obserwowaliśmy spon-taniczne wytwarzanie się postaci olbrzymich, o cechach morfologicznych odpowia-dających tym postaciom T. vagincilis (ryc. 3.12). Przekonaliśmy się, że* otrzymanie hodowli aksenicznych T. tenax jest znacznie trudniejsze niż innych gatunków tego rodzaju.

Czytaj dalej