Dzienne archiwum: 8 stycznia 2015

SCHORZENIA POWŁOK BRZUSZNYCH

Prawidłowa czynność powłok brzusznych, a przede wszystkim mięśni prążkowanych, zależy w znacznej mierze od ich jędrr.ości i dobrego napięcia, które umożliwiają ścisłą współpracę z mięśniami dna miednicy. Dzięki antagonistyczncmu działaniu obu tych grup mięśniowych, podległych ciągłym wahaniom, a mających na celu utrzymanie lówr.owagi w procesie wzajemnych ich wpływów czynnościowych, trzewia wywołują w razie ich zepchnięcia ku dołowi natychmiastowy skurcz mięśni przepony miedniczej. Z tego względu należy powłoki brzuszne i przeponę miedniczą uważać za zespól czynnościowy, którego zadaniem jest regulacja śiód- brzusznego ciśnienia, dzięki ciągłej zmianie napięcia tworzących go mięśni i odpowiedniego reagowania na pobudki motoryczne nerwowego pochodzenia.

Czytaj dalej

Zropnienie zawału płucnego

Na ogół ropnica, mimo że stanowi poważne zakażenie, jest uważana za proces chorobowy mniej ciężki niż posocznica. W istocie zjadliwość bakterii, które wywołują ropnicę, zdaje się być mniejsza. Tłumaczy się to przede wszystkim ograniczeniem zakażenia w pierwszym etapie do żył miednicy i zwalczaniem działalności bakterii ropotwórczych przez będące do dyspozycji ustroju miejscowe środki ochronne. Wielkie znaczenie ma również Fakt, że ropnica rozpoczyna się później niż posocznica i że organizm ma czas przygotować się do unieszkodliwienia zarazków. Za mniejszą zjadliwością drobnoustrojów wywołujących ropnicę przemawia także szybkie znikanie ich z krwiobiegu. Obecność ich można właściwie stwierdzić tylko podczas dreszczu lub też bezpośrednio przed nim.

Czytaj dalej

Obciążenie trzonu macicy

Obciążenie trzonu macicy może powodować również jej zgięcie, a w pewnych przypadkach także przechylenie do boku, ale znaczenie tego czynnika nie jest w tych przypadkach tak ważkie, gdyż guz (najczęściej mięśniak), rosnący z toku, raczej odpycha macicę ku stronie przeciwnej, niż przeciąga ją ku stronie cięższej.

Czytaj dalej

HORMONY GRUCZOŁU TARCZOWEGO WE KRWI

Ponad 99% uwolnionych do krwiobiegu Ts i T4 jest wiązanych odwracalnie przez albuminę, swoisty nośnik prealbuminowy TB PA i swoisty nośnik globulinowy TBG. Ogólnie T4 jest wiązana przez wszystkie białka z powinowactwem 6-10 razy silniejszym niż Ts. Powinowactwo do T4 poszczególnych białek zachowuje następującą kolejność: TBG>TBPA> > albumina, W przypadku Ts kolejność ta przedstawia się następująco: TBG > albumina > TBPA, Około 0,03% T4 i ok. 0,4% T, krąży w krwiobiegu w stanie wolnym i do niedawna sądzono, że tylko ta pula wolnych

Czytaj dalej