Dzienne archiwum: 10 stycznia 2015

BUDOWA CHEMICZNA INSULINY

Cząsteczka insuliny. Insulina jest zbudowana z 2 łańcuchów polipeptydo- wych oznaczonych literami A i B, połączonych dwoma mostkami dwu- siarczkowymi. Dodatkowy, wewnętrzny mostek dwusiarczkowy jest utworzony między resztami aminokwasów w pozycji 6 i 11 łańcucha A. Łańcuch A składa się z 21, a łańcuch B z 30 aminokwasów. Masa cząsteczkowa insuliny ludzkiej wynosi 5808, wieprzowej 5778, a wołowej 5734. Sekwencja aminokwasów w cząsteczce jest podobna u wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem aminokwasów w pozycjach 4, 8, 9 i 10 łańcucha A oraz w pozycjach 1, 2, 3, 27, 29 i 30 łańcucha B. Wzór chemiczny proinsuliny ludzkiej podano na ryc. 34.

Czytaj dalej

CHOROBY POLEKOWE SKÓRY

W obecnym piśmiennictwie coraz częściej są opisywane zmiany skórne powstałe pod wpływem działania niepożądanego leków stosowanych ogólnie lub miejscowo. ‘

Czytaj dalej

Przeciwwskazania do kortykoterapii

Wśród ważnych przeciwwskazań do kortykoterapii w dawkach leczniczych na pierwszym miejscu stawia się obecnie ogólne zakażenia grzybicze. Jest to uzasadnione faktem, że nie ma dotychczas dostatecznie skutecznych metod leczenia tego rodzaju zakażeń i dlatego nie można zastosować odpowiedniej osłony w czasie leczenia steroidami. Istotnym przeciwwskazaniem jest także opryszczka rogówki i powiek, oczna postać półpaśca i ostre psychozy.

Czytaj dalej

Przypadki krwotocznej martwicy jelita cienkiego

Opisano przypadki krwotocznej martwicy jelita cienkiego w następstwie intensywnego nasycenia glikozydami naparstnicy. Glikozydy naparstnicy powodują niedokrwienie ściany jelita cienkiego, upośledzając przepływ krwi przez naczynia włosowate.

Czytaj dalej