Dzienne archiwum: 12 stycznia 2015

RENTGENOTERAPIA

Leczenie promieniami Roentgena wymaga nie tylko dokładnej znajomości aparatury oraz poznania warunków fizykalnych, w jakich odbywa się napromienianie, lecz także dużego doświadczenia w dawkowaniu energii promiennej tym bardziej, że dotąd istnieją pewne rozbieżności w określaniu jej w odpowiednich powszechnie stosowanych dawkach.

Czytaj dalej

DZIAŁANIE PRZECIWARYTMICZNE LBA CZĘŚĆ 2

Marmo [658] przebadał działanie przeciwarytmiczne znacznej większości znanych LBA w doświadczalnych niemiarowościach wywołanych strofan- tyną, chlorkiem barowym, chlorkiem wapniowym, chlorkiem potasowym, akonityną i wazopresyną. Aktywność przeciwarytmiczna LBA była skorelowana z ich chinidynopodobnymi właściwościami, a nie z ich aktywnością fł-adrenoiityczną. Również Nakayama i wsp, [733] nie znaleźli zależności pomiędzy siłą działania (5-adrenolitycznego LBA a ich skutecznością w niemiarowościach przedsionkowych u psa wywołanych miejscowym podaniem akonityny. Podobnie Szekeres i Papp [973] wiążą podwyższenie progu migotania komór i przedsionków przez LBA u hipolermicznych lub niedotlenionych kotów z właściwościami błonowymi LBA. Zahamowanie wywołanej drażnieniem prądem elektrycznym tachyarytmii wyosobnio-

Czytaj dalej