Dzienne archiwum: 13 stycznia 2015

ZWIĘKSZONA LEUKOCYTOZA I EOZYNOFIUA

W okresie leczenia niektórymi lekami, zwłaszcza kortykosteroidami, aminami katecholowymi i solami litu, może pojawić się zwiększona Ieu- kocytoza obojętnochłonna (granulocytoza) – tab. 25.5. Polekowa granulocytoza we krwi obwodowej może być spowodowana:

Czytaj dalej

CHOROBY WĄTROBY 1 DRÓG ŻÓŁCIOWYCH CZĘŚĆ 2

Nie wykazano przejścia tych zmian w proces złośliwy, zazwyczaj określa się jako ogniskową guzkową hipcrplazję (ads-nohspatama). Przy podejrzeniu tych zmian zaleca się biopsję wątroby, najlepiej w czasie laparotomii, ponieważ umożliwia ona obejrzenie i zbadanie całej wątroby.

Czytaj dalej

Powikłania po zabiegu Wertheima

Objawy jego cofają się jednak zwykle w krótkim czasie. Skłonność do zalegania moczu w pęcherzu przejawiająca się nawet wówczas, kiedy chore oddają mocz same, pociąga jednak za sobą konieczność cewnikowania pęcherza. Spośród przypadkowych powikłań po zabiegu Wertheima należy wymienić uszkodzenia moczowodów, pęcherza moczowego i jelit, które powodują powstawanie przetok. Rany w powłokach brzusznych goją się też często „per secundam“ (w materiale Kliniki Ginekologicznej U. J. za czas od 1945-1947 r. w 17,6% przypadków).

Czytaj dalej