Dzienne archiwum: 14 stycznia 2015

Guzy macicy

Guzy macicy, a więc raki, mięsaki i mięśniaki, stanowią przeszkodę dla wędrówki plemników, mogą być zatem powodem niepłodności. W przypadkach nowotworów złośliwych, które wywołują poważne zaburzenia w ustroju, leczenie niepłodności jest niecelowe, usunięcie jednak pewnych nowotworów (mięśniaków przez ich wyłuszczenie) umożliwia często zajście w ciążę, co stanowi dowód, że w patogenezie niepłodności spowodowanej przez nowotwory dużą rolę odgrywa przeszkoda mechaniczna.

Czytaj dalej

ROZPOZNANIE POLEKOWYCH ODCZYNÓW ALERGICZNYCH

Przy dalszym utrzymywaniu się objawów wstrząsu podaje się podskórnie lub dożylnie do 0,5 ml epinefryny (roztwór .1 : 1000) oraz hydrokor- tyzon dożylnie 200 mg, a następnie 1 g na dobę w dawkach podzielonych co 6 h. Poza tym należy pamiętać o uzupełnieniu płynów ustrojowych. Znaczenie pomocnicze mają preparaty przeciwhistaminowe.

Czytaj dalej

Utkanie ściany jajowodu

Utkanie ściany jajowodu, które otacza rozwijające się jajo, tworzy jego osłonkę, czyli torebkę ciążową. Ponieważ jednak w ciąży jajowodowej doczesna właściwie a – czopy śluzówki macicznej, spotykane w jajowodzie, utrudniają, a często i uniemożliwiają wędrówką jaja zwężając światło trąbki. .Mogą również stanowić podłoże do zagnieżdżenia się na wysepkach śluzówki macicznej w jajowodzie zapłodnionego jaja. Na zdjęciu widoczny w świetle jajowodu czop śluzówki macicznej okrągłego kształtu, b – na rycinie widać zrośnięcie się czopa śluzówki macicznej ze ścianą trąbki. Czopy śluzówki macicznej leżą z początku luźno w jajowodzie, ale stosunkowo szybko doprowadzają zrazu do zlepów, a potem – wskutek ucisku – do zaniku śluzówki trąbki, na której miejsce wrastają, wyścielając wnętrze sąsiednich odcinków jajowodu. Czytaj dalej

Metoksyfluran

Metoksyfluran (Pentran) wpływa depresyjnie na czynność oddechową silniej niż halotan. Utrudnia to m.in. wprowadzenie do znieczulenia ogólnego samym tylko metoksyfluranem, ponieważ osłabienie wentylacji pojawia się już na początku znieczulenia, a ponadto środek ten paruje bardzo powoli. Metoksyfluran powoduje również dobre zwiotczenie mięśni, w tym mięśni oddechowych (działanie kuraropodobne).

Czytaj dalej

LECZENIE ZATRUCIA GLIKOZYDAMI NAPARSTNICY

Pierwszą zasadą leczenia jest odstawienie glikozydów naparstnicy oraz leków moczopędnych. W lekkich zatruciach (wydłużenie PR, zwolnienie zatokowe lub sporadyczne przedwczesne pobudzenia komorowe) zaburzenie mija samoistnie po upływie kilku dni, W pozostałych przypadkach upośledzających hemodynamikę (częstoskurcz komorowy, wieloognisko- we komorowe pobudzenia przedwczesne, częstoskurcz przedsionkowy z blokiem, nienapadowy częstoskurcz z łącza) wymagają czynnych metod leczenia,

Czytaj dalej

Kobiece ochraniacze pochwowe

Odiębr ą grupę stanowią tzw. pessaria occluswa, tj. kobiece ochraniacze pochwowe których pierwowzorem jest model wynaleziony przez Mensitigę w 1881 r. Jest to elastyczny pierścień gumowy z przytwierdzoną do niego dosyć cienką błoną gumową, która-wobec wypuklania się jej w jedną stronę – tworzy jakby odcinek kuli fryc. 92 i 93).

Czytaj dalej

Niedomoga lutealna

Niedostateczne stężenie progesteronu powoduje opóźnienie zmian w endometrium, przez co zagnieżdżenie zapłodnionego jaja staje się niemożliwe, To uzasadnia podawanie preparatów progesteronu w przypadkach niepłodności. Niedomoga lutealna jest bowiem w ok. 5% odpowiedzialna za niepłodność.

Czytaj dalej