Dzienne archiwum: 15 stycznia 2015

JASKRA POLEKOWA

Miejscowe lub ogólne podawanie niektórych leków może wywołać wzrost ciśnienia śródgałkowego i jaskrę następczą w oczach dotąd zdrowych lub atak jaskry i pogorszenie stanu chorobowego w oczach z już istniejącą chorobą. Mechanizm działania leków jest różny. Zwykle przerwanie ich podawania powoduje powrót do stanu prawidłowego lub poprawą. Czasem jednak uszkodzenia spowodowane wzrostem ciśnienia śródgałkowego są nieodwracalne i objawiają sią zanikiem nerwu wzrokowego, zmianami w polu widzenia i w ostrości wzroku.

Czytaj dalej

KORTYKOLIBERYNA

Kortykoliberyna u ludzi wywiera działanie swoiste, gdyż pod jej wpływem nie stwierdzono bardziej uchwytnych zmian w wydzielaniu prolaktyny, hormonu wzrostu, tyreotropiny i gonadotropin. U chorych z klasyczną postacią choroby Cushinga oraz w przebiegu zespołu Nelsona odpowiedź wydzielnicza komórek kortykotropowych przysadki na egzogenną owczą kortykoliberyną była wzmożona w porównaniu z osobami zdrowymi. U chorych z zespołem Cushinga spowodowanym ektopowym wydzielaniem kortykotropiny stężenie kortykotropiny w teście z kortykoliberyną nie ulega istotniejszym zmianom. Chorzy z hormonalnie czynnym nowotworem kory nadnerczy charakteryzują się małym stężeniem kortykotropiny w surowicy krwi oraz brakiem wydzielania tego hormonu w odpowiedzi na egzogenną kortykoliberyną.

Czytaj dalej

Łożysko w ciąży jajowodowej

Jajo, które uległo wydaleniu do jamy otrzewnej przez drożne ujście brzuszne trąbki, ulega otorbieniu przez proces ztepny, w którym bierze udział otrzewna, sieć czy też krezka. Zostaje ono już poprzednio zmiażdżone przez wydobywającą się do światła jajowodu krew. Jeśli ujście brzuszne jest trwale zamknięte, z koniecz- ności następuje coraz większe gromadzenie się krwi w świetle trąbki, której ściany cieńczeją i ulegają stopniowemu rozciągnięciu, aż wreszcie krwistek śródtrąbkowy wydostaje się przez przetarcie (usura) albo do jamy brzusznej, tworząc otorbiony krwistek śródtrzewnowy, albo – co zdarza się bardzo rzadko – do przymacicza, gdzie daje obraz otorbionego krwistka przymacicza.

Czytaj dalej