Dzienne archiwum: 20 stycznia 2015

Odróżnienie zapalenia pęcherza od zapalenia miedniczek nerkowych

Odróżnienie zapalenia pęcherza od zapalenia miedniczek nerkowych (patrz niżej) jest już rzeczą trudniejszą i nie zawsze da się przeprowadzić bez cystoskopii, gdyż w obu przypadkach mocz będzie zawierał ropę. Za sprawą nerkową przemawia większa ilość białka w moczu i bolesność w okolicy nerek. Pewną wskazówkę daje płukanie pęcherza moczowego. W przypadkach zapalenia miedniczek jest ono rzeczą bardzo łatwą w przypadkach zapalenia pęcherza, mimo kilkakrotnego jego przepłukania, mocz bywa jeszcze mętny.

Czytaj dalej

BUDOWA CHEMICZNA A DZIAŁANIE LBA CZĘŚĆ 2

Dalsze badania pozwoliły na dodatkowe ustalenia wymogów strukturalnych o charakterze ogólnym. Rodnik izopropylowy w grupie aminowej L,BA może być wymieniony na inny rozgałęziony rodnik izoalkilowy, np. trzeciorzędowy rodnik izobutylowy w butoksaminie. Nie może to być rodnik metylowy lub etylowy, gdyż rodniki te są zbyt małe i nie zabezpieczają w wystarczającym stopniu grupy aminowej LBA przed tworzeniem w fazie, wodnej kationu aminowego, który kierowałby cząsteczką do polarnego zaczepu receptora a-adrenergicznego.

Czytaj dalej