Dzienne archiwum: 12 lutego 2015

Guzy torbielowate

Torbiel skórzasta, czyli potworniak dojrzały (cystis dermoidalis vel teratoma adultum, coaetaneum). Torbiele skórzaste jajnika stanowią około 10% wszystkich guzów tego narządu. Występują one z reguły w jednym jajniku, w pokaźnym jednak odsetku przypadków (ponad 10 %) spotykamy je – i to czasem w większej liczbie – w obu jajnikach. Stwierdzamy je w każdym wieku. Opisywano je zarówno u płodów (nawet niedonoszonych), jak i u osób starszych powyżej osiemdziesiątego roku życia. Są guzami łagodnymi, rosnącymi wolno i rzadko kiedy przekształcającymi się w nowotwory złośliwe (około 3%). Nigdy prawie nie dochodzą do wielkości średniej torbieli rzekomomu cyn owej. Jeśli są mniejszych rozmiarów, nie powodują żadnych dolegliwości, tak że przez długi czas mogą pozostać nie rozpoznane.

Czytaj dalej

Skręt szypuły guza

Raz rozpoczęty obrót postępuje dalej w sprzyjających warunkach.

Skręt szypuly jajnika może być niekiedy bardzo znaczny i dochodzi do dziesięciu lub nawet więcej pełnych obrotów. Podlega on, jak chcą niektórzy badacze, pewnej regule, tj. w przypadkach guzów lewostronnych następuje na prawo, a w przypadkach guzów prawostronnych – na lewo. Wskutek mechanicznego pociągania wtórnemu skrętowi (zwykle o i8o°) ulega czasem i macica.

Skręt szypuły zdarza się najczęściej w przypadkach torbieli średniej wielkości, mających swobodę poruszania się w obrębie jamy brzusznej. O wiele rzadziej ulegają temu powikłaniu niewielkie lite guzy jajnika. Duże guzy nie są ze względu na swą wielkość zbytnio ruchome i tym się tłumaczy, że szypula ich ulega skrętowi tylko wyjątkowo. Czytaj dalej

Wyniki badań nad erekcją

Na podstawie wyników badań warto skorygować pewien przestarzały pogląd. We wcześniejszych pracach oraz podręcznikach fizjologii (Winterstein, 1953) wyrażano pogląd, że przyczyną erekcji w czasie snu jest przepełnienie pęcherza. Jednakże my stwierdziliśmy, że u zdrowego mężczyzny erekcje pojawiają się okresowo w ciągu całej nocy, natomiast u niektórych mężczyzn pojawiają się dopiero rano, przy przebudzeniu. Osoby badane miały uczucie, że erekcje występowały bezpośrednio przed przebudzeniem, co można tłumaczyć tym, że erekcje wystąpiły przy pierwszych ruchach, bezpośrednio po przebudzeniu się. Pogląd, że erekcje poranne są spowodowane przepełnionym pęcherzem nie znajduje potwierdzenia. Fisher i współpracownicy (1965) zgadzają się z poglądem Ohlmeyera i Brilmayera (1947) głoszącym, że erekcje poranne nie mają nic wspólnego z wypełnieniem pęcherza. Autorzy ci jednak przyjmują, że te erekcje są kontynuacją tych, które występują w ostatniej fazie REM. Obecność lub nieobecność tych erekcji zależna jest od tego, czy osoba przebudziła się rano z fazy REM lub snu NREM. Ohlmeyer i Bril- m&yer (1947) odkryli, że erekcje pojawiają się zarówno przy nocnym przebudzeniu jak i rano. W naszych badaniach można było zaobserwować erekcje tuż po przebudzeniu się, które nie miały żadnego powiązania z fazami REM. Natomiast można było stwierdzić przepełnienie pęcherza. Zjawisko to można wyjaśnić w ten sposób, że rano istnieje silniejsza skłonność do erekcji i być może wpływ na nią wywiera między innymi pełny pęcherz. Wypełnienie pęcherza nie wywiera jednak bezpośredniego wpływu na wystąpienie erekcji. Fenomenologia erekcji, to znaczy subiektywny rodzaj odczucia z tym związanego, wydaje się Fisherowi i współpracownikom (1965) istotna, ponieważ „subiektywnie spostrzegana jakość erekcji być może mogłaby się przyczynić do wyjaśnienia nocnych i porannych erekcji. Oprócz tego miałoby to znaczenie dla stwierdzenia, w jakim stopniu erekcje są związane z aktywnością fizjologiczna, a w jakim stopniu mają podłoże psychiczne”.

Czytaj dalej