Dzienne archiwum: 14 lutego 2015

Seks jako temat artystyczny

Tematy seksualne dominujące w czyjejś twórczości, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały zmodyfikowane, mogą być odbiciem rzeczywistej historii życia artysty. Związki te oscylują między dosłownością opisów a nieczytelnymi dla odbiorcy aluzjami. Czasem chodzi o brak, czasem o nadmiar, o fascynację seksem, o lęk przed jego władzą czy przed jego niedostatkiem mogą być formy zastępcze życia seksualnego albo jest to wyraz jego pełni. Mimo to wyprowadza się często zbyt daleko idące wnioski, zakładając, że istnieje ścisły związek między autentycznymi zainteresowaniami artysty a jego twórczością. Na przykład w twórczości O. Wilde’a pojawia się często motyw miłości homoseksualnej, i w tym przypadku jest to odbicie rzeczywistych skłonności autora, znanych ze źródeł pozaartystycznych. Poezję H. Poświatowskiej możemy interpretować jako autentyczny wyraz zainteresowań seksualnych, ponieważ potwierdzenie tego znajdujemy w jej autobiograficznym utworze prozatorskim.

Czytaj dalej

Gonadotrofina

Hormon pobudzający do czynności pęcherzyki jajnikowe (tylakentryna) wpływa na wzrost komórek warstwy ziarnistej pęcherzyków powodując ich dojrzewanie. Nie jest jednak w stanie przeciwdziałać zanikowi komórek osłonki pęcherzyków. Według wszelkich danych wpływa u kobiety także na jajeczkowanie, być może razem z hormonem luteinizującym (metakentryną).

Czytaj dalej

Środki znieczulające

Wprowadzanie rozszerzadeł Hegara nie zawsze jest rzeczą łatwą, szczególnie u kobiet, które nie rodziły lub u których kanał szyjki jest częściowo zarośnięty lub bliznowato zmieniony. Co więcej, rozszerzanie szyjki w czasie stosunkowo krótkim przyprawia kobietę o ból tym przykrzejszy, im wrażliwsza jest kobieta i im trudniejsze zakładanie prętów. Nic też dziwnego, że niejednokrotnie okazuje się konieczne stosowanie środków znieczulających szyjkę maciczną, wstrzykiwanych przed rozpoczęciem jej rozszerzenia.

Powolne rozszerzenie kanału szyjki macicznej przy pomocy wprowadzonych pręcików blaszecznicy umożliwione jest dzięki pęcznieniu ich pod wpływem wydzieliny części pochwowej. Czytaj dalej

MIŁOŚĆ EROTYCZNA W KATEGORIACH FIZJOLOGICZNYCH

Miłość erotyczna, rozpatrywana w kategoriach fizjologicznych, jest procesem uczuciowym rozwijającym się na podłożu potrzeby seksualnej. Posiada pewną autonomię, której granice do dzisiejszego dnia nie zostały poznane. Potrzeba seksualna ulega ewolucji w rozwoju osobniczym człowieka zgodnie z prawami biologicznymi dotyczącymi wieku człowieka, przy czym w kształtowaniu jej dużą rolę odgrywają czynniki psychiczne i społeczno-kulturowe. W okresie dojrzewania dochodzi do szybkiego wzrostu siły potrzeby seksualnej, co zbiega się w czasie z równoczesnym wzrostem wydzielania androgenów. Około 20 roku życia u mężczyzny siła potrzeby seksualnej jest największa, po czym powoli, lecz stopniowo obniża się do około 50 roku życia. Odtąd tempo słabnięcia potrzeby seksualnej stale się nasila. U kobiet siła potrzeby seksualnej nie kształtuje się tak jednolicie jak u mężczyzn oraz podlega znacznym wahaniom, głównie pod wpływem hamulców psychicznych i społeczno-kulturowych.

Czytaj dalej