Dzienne archiwum: 16 lutego 2015

Obcowanie płciowe z osobą zamroczną alkoholem

Oprócz obcowania płciowego z osobą zamroczną alkoholem przy toczone kazusy zdarzają się istotnie nader rzadko lekarze (Grzywo-Dą- browski, 1952) twierdzą, że spólkowanie w czasie snu fizjologicznego jest raczej wykluczone, chyba że kobieta, częściowo pozostająca pod wpływem snu, sądzi mylnie, że to mąż z nią obcuje przy hipnozie obcowanie płciowe byłoby możliwe jedynie w tym wypadku, gdyby kobieta na jawie też godziła się na to. A jeżeli tak – to zachodzi już uprzednia domniemana zgoda, co powinno wyłączyć karalność. ,

Czytaj dalej

Złośliwe guzy jajnika i ich likwidacja

Złośliwe guzy jajnika usuwa się tylko w drodze operacji brzusznej. Bardzo często towarzyszą im rozległe zrosty i zlepy otrzewnowe, które należy porozdzielać zanim odsłoni się dostęp do samego guza. Trwałe wyleczenie chorej po usunięciu złośliwego pierwotnego guza jajnika jest w wielu przypadkach niemożliwe, zabieg ope- racyjny doprowadza jednak do przejściowego polepszenia ogólnego stanu jej zdrowia.

W pewnych przypadkach, zwykle gdy chodzi o torbiele pęcherzyka Graafa, torbiele luteinowe i torbiele smołowe, wystarcza guz jajnikowy wyłuszczyć (enucleatio cystis) lub klinowo wyciąć (resectio cystis ovarii) z pozostawieniem miąższu gruczołowego. Powierzchnia rany po wyłuszczeniu guza musi być zaopatrzona przez zeszycie. Ten rodzaj operacji stosuje się lównież u osób młodych, u których drugi jajnik został z konieczności usunięty, w przypadkach, kiedy się jest pewnym, że operowany nowotwór nie jest złośliwy. Czytaj dalej