Dzienne archiwum: 17 lutego 2015

CIĄŻA MNOGA

Ciąża mnoga u ludzi nie jest 'zjawiskiem rzadkim i jakikolwiek uważamy ją za fizjologiczną, to jednak przebieg ciąży i porodu bywa dość często powikłany. Według obliczeń statystycznych, ciążę bliźniaczą obserwujemy przeciętnie raz na 80 porodów, z trzema płodami raz na 80 , czworaczą raz na 80 itd. Piśmiennictwo' lekarskie niejednokrotnie podaje opisy porodów pięcioraczych, a nawet szęścioraczych. Ciąża mnoga częściej występuje w krajach północnych niż południowych. Najczęściej obserwujemy ją u wieloródek pomiędzy 25 a 29 rokiem życia. Bliźnięta ciąży mnogich, płci jednakiej występują w 63,1% nato-miast różnej w 36,9%, wśród ws-zystfcLch ciąży mnogich. Skłonność do ciąży mnogiej jest w pewnych rodzinach dziedziczną i zostaje przekazywana nie tylko kobietom, lecz i mężczyznom. Że u pewnych kobiet istnieje zdolność dziedziczna jajników do produkowania kilku jaj jednocześnie, ma swoje uzasadnienie, natomiast czemu przypisać przekazywanie tych cech meżezyźnie, dotychczas nie wiadomo. Znany jest fakt, że skłonność do ciąży mnogiej w tej samej rodzinie z biegiem pokoleń wzrasta i to tym bardziej, jeżeli oboje małżonkowie pochodzą z tego rodzaju rodzin. tyczne). Ostatnio przeprowadzane doświadczenia na zwierzętach wykazują, że bliźnięta jednojajowe mogą powstać zależnie od warunków opóźniających wzrost zapłodnionego jaja, przez co zamiast jednej, rozwijają się dwie tarcze zarodkowe. Jeśli podział tarcz nie będzie zupełny, powstają wówczas potworki o różnym stopniu zespolenia między nimi. Bliźnięta dwujajowe występują w 85%, a jednojajowe w 15%.

Czytaj dalej

Badanie przez odbytnicę

Badanie przez odbytnicę jest odmianą badania wewnętrznego, do którego uciekamy się w tych wszystkich przypadkach, kiedy badanie przez pochwę jest niemożliwe lub w każdym razie niewskazane. Jakkolwiek daje ono zadowalające wyniki ze względu na bliskie sąsiedztwo odbytnicy i kobiecych narządów rodnych, wymaga pewnej wprawy i dlatego jest rzadziej stosowane. Jeżeli chodzi o obmacanie tylnej ściany macicy i przydatków, stwierdzenie niewielkich zmian chorobowych w jajowodach lub jajnikach, ma ono wyższość nad badaniem przez pochwę. U dziewic w przypadkach zapalenia sromu i pochwy, a także podczas pochwicy jest metodą wypływającą nie z wyboru, lecz z konieczności.

Czytaj dalej

Gruźlica częśći rodnych

Najczęściej gruźlica części rodnych kobiety rozwija się przez szereg miesięcy – a nawet lat – powodując nieraz tylko nieznaczne dolegliwości. Ostateczny jej wynik zależy od właściwego procesu gruźliczego w płucach lub w przewodzie pokarmowym, albo od przeniesienia się go na otrzewną wywołaniu tam poważnego schorzenia. Jeśli ustrój zwalczy gruźlicę w miejscach, gdzie ta rozwinęła się pierwotnie, następuje zwykle wyleczenie jej również w obrębie części rodnych. Dopóki proces gruźliczy toczy się w organizmie, mogą zawsze się zdarzać lżejsze lub cięższe nawroty – schorzenia w częściach płciowych.

Gruźlica części rodnych kobiety nie prowadzi nigdy do śmierci, gdyż układ płciowy nie jest dla utrzymania przy życiu jednostki koniecznie potrzebny. Czytaj dalej