Dzienne archiwum: 19 lutego 2015

Zaburzenie działania gruczołów dokrewnych

Zbyt częste, a więc skrócone cykle miesięczne są natomiast raczej następstwem zmian chorobowych w narządach rodnych, a przede wszystkim w macicy (mięśniaki macicy, zmiany położenia macicy). Procesy zapalne w obrębie narządów płciowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie wpływają głównie na obfite krwawienia podczas miesiączek (menorrhagiae). Nie jest to jednak regułą. Nie można bowiem zapominać, że istnieje łączność działania dokrewnego między jajnikami a innymi gruczołami wydzielania wewnętrznego (tarczyca, nadnercza itd.). Zaburzenia w tym zespołowym działaniu gruczołów dokrewnych mogą zatem również wywoływać krwawienia regularne i nieregularne z macicy.

W przypadkach niedorozwoju części rodnych ciała rujopędne pobudzają, jak już wspomniano, do wzrostu macicę, pochwę i jajowody. Niezależnie jednak od tego bezpośredniego działania wpływają one także pośrednio na wzrost części rodnych, sprowadzając przekrwienie w obrębie miednicy małej.

Czytaj dalej

Osobowościowe wyznaczniki zachowania seksualnego

Traktując osobowość jako zwartą strukturę cech i właściwości psychicznych przyjmujemy równocześnie, że każde zachowanie człowieka wiąże się z tą strukturą. Wszelkie próby wyróżniania seksualnych i poza- seksualnych cech osobowości były sztuczne i prowadziły do nieporozumień. Nie oznacza to jednak, że udział poszczególnych cech osobowości w zachowaniu seksualnym jest równomierny. Wydaje się, że szczególną rolę w tych zachowaniach odgrywają: potrzeba seksualna, cechy emocjonalne oraz umiejętność funkcjonowania społecznego. Potrzebę seksualną należy jednak rozpatrywać na tle innych potrzeb, uwzględniając ich hierarchię i nawyki w sposobie zaspokajania. Trudno także wyobrazić sobie realizację potrzeby seksualnej w całkowitym oderwaniu od sfery emocjonalnej. Nawet w przypadku osób, które skłonne byłyby preferować tzw. cool sex, nie ma pełnego wyeliminowania przeżyć emocjonalnych, a jedynie ich przekonstruowanie, polegające na rozbudowaniu przeżyć osobistych, jednostkowych, a ograniczaniu więzi emocjonalnej z partnerem. Zdrowa osobowość (chociaż trudna do obiektywnego zdefiniowania) charakteryzuje się ograniczonymi do minimum zakłóceniami w procesach regulacyjnych. Oznacza to, że potrzeba seksualna powinna być wkomponowana w strukturę osobowości w taki sposób, aby nie zakłócała przebiegu poszczególnych procesów psychicznych i nie była równocześnie jakimś wyodrębnionym fragmentem osobowości. Podobnie zachowanie seksualne powinno być jedną z form zachowań społecznych człowieka.

Czytaj dalej

PRZEBIEG ZAPŁODNIENIA

Ze zjawiskiem tym spotykamy się również u dziewic w okresie dojrzałości płciowej, których niepodatna błona clziewicza uniemożliwia wprowadzenie do pochwy palca podczas badania, a obawa przed ewentualnym urazem wyzwala bolesny skurcz mięśni.

Zmiany zapalne sromu i pochwy, pęknięcia błony śluzowej i drobne owrzodzenia odgrywają dużą rolę w powstawaniu pochwicy, mogą być jednak również jej następstwem. Stan ogólnego rozdrażnienia, jaki – wcześniej lub później – powstaje wobec niemożności spółkowania mimo wielokrotnych prób, przyprawia kobiety o poważne przypadłości nerwowe, którym towarzyszą często bóle w krzyżu, upławy, parcie na mocz oraz na stolec.

Rozpoznanie pochwicy nie sprawia trudności, wykrycie jednak przyczyny, która ją wywołuje, nie jest rzeczą łatwą i z tego powodu rokowanie jest zawsze niepewne. Czytaj dalej

ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ I M1ĘŚNIÓWK1 TRZONU MAGICY

Zapalenia błony śluzowej i mięśniówki trzonu macicy są wywołane przez te same czynniki co i nieżyty części pochwowej. Zakażenie dwoinkami Neissera i w tym przypadku odgrywa główną rolę.

Czytaj dalej