Dzienne archiwum: 20 lutego 2015

Choroby weneryczne

Z chorób wenerycznych, z którymi spotykamy się najczęściej w czasie ciąży, jest rzeżączka i kiła. Dwoinki rzeżączki w czasie ciąży mogą zagnieździć się wyłącznie w dolnej części narządu rodnego, czyli w przedsionku i jego gruczołach, w cewce moczowej i kanale szyi. Do wnętrza jamy macicy nie dostają się, gdyż przez zrost doczesnej zagiętej z prawdziwą, jama nie istnieje. Natomiast po porodzie, wobec szerokiego rozwarcia szyi wtargnięcie drobnoustrojów do wnętrza macicy, a przez nią do jajowodów, jest bardzo ułatwione. W pierwszych dniach połogu zakażenie zazwyczaj nie ujawnia się, a dopiero po odrodzeniu się śluzówki i zamknięciu ujść macicy, oraz utrudnieniu odpływu odchodów, zjawia się temperatura i bóle w dolnej części brzucha jako objawy zapalenia jajowodów. W wyjątkowych przypadkach dołącza się zapalenie otrzewnej miednicy małej, które w bardzo szybkim czasie ustępuje. Są opisane rzadkie przypadki ogólnego zakażenia, na tle rzeżączkowym. Rzeżączka nie wpływa na występowanie poronień lub przedwczesnych porodów, ani też na rozwój i życie płodu. Jedynym niebezpieczeństwem, jakie grozi dziecku w czasie przesuwania się przez kanał rodny, jest zakażenie spojówek oka, które w razie pominięcia zabiegu Credego może spowodować następową ślepotę.

Czytaj dalej

Cele wykreślenia osi miednicy

Celem wykreślenia osi miednicy, Hodge i inni podzielili miednicę na 5 płaszczyzn, biegnących równolegle do płaszczyzny wchodu.

Czytaj dalej

Pedagogika

Wreszcie pedagogika musi być i jest głęboko zainteresowana formowaniem poglądu jednostki na świat, kształtowaniem jej postaw moralnych szeroko pojmowanych, unowocześnianiem poglądów młodych ludzi na życie i na przeznaczenie człowieka w tym życiu, na hierarchię wartości (na to, co w życiu najcenniejsze, najważniejsze), na hierarchę celów, które w życiu chce się osiągać, oraz moralną ocenę dróg prowadzących do tych celów. Nie ma żadnej potrzeby szerzej uzasadniać faktu, iż wszelkie wypaczenia w dziedzinie życia seksualnego i erotycznego, anachroniczna lub pseudoawangardowa postawa w zakresie tych spraw znajdują poważne reperkusje w poglądzie na świat jednostki i mogą prowadzić do wypaczenia jej sylwetki moralnej. Będąc bardzo odlegli od tych poglądów, które cały problem moralności sprowadzały do wąsko pojmowanej dziedziny seksu, jesteśmy jednocześnie przekonani, że pedagogicznie niesłuszne, a społecznie niebezpieczne jest całkowite negowanie związku, jaki zachodzi między moralnością a sferą życia seksualnego ludzi. Nie dlatego, że przeżycia z tego zakresu są rzekomo z reguły ujemne moralnie (jak to głosiła tradycyjna etyka katolicka), lecz dlatego, że w trakcie i w wyniku związków erotycznych ludzie wchodzą z sobą w bardzo bliskie i intymne kontakty, w których wzajemne długi i zobowiązania wykraczają poza wąską sferę płciową, a ewentualne nadużycia i nieliczenie się z nimi przez partnera głęboko ich unieszczęśliwiają.

Czytaj dalej

SEKSUALNOŚĆ A NEUROENDOKRYNOLOGIA

Neuroendokrynologia, podobnie jak seksuologia, jest jedną z tych dyscyplin naukowych, które z powodu istoty badanych przedmiotów wysuwają się na pierwszy plan zainteresowań człowieka. Trudno bowiem znaleźć bardziej fascynujące umysł ludzki zagadnienie niż właśnie funkcjonowanie mózgu, a szczególnie związanej z procesami psychicznymi kory mózgowej, natomiast zaspokajanie potrzeb seksualnych – nawet dla ludzi, którym obca wydaje się droga poszukiwań twórczych czy choćby refleksji nad nią – nosi de facto piętno ważnego, choć nie zawsze uświadomionego celu w hierarchii ich dążeń.

Czytaj dalej

Konflikty społeczne i konflikty na tle realizacji życia seksualnego

Całokształt stosunków społecznych, w jakich człowiek żyje oraz nawiązuje więzi emocjonalno-seksualne, może stawać się źródłem konfliktów i zaburzeń. Często bowiem istnieje konflikt między rzeczywistymi stosunkami społecznymi a własnymi możliwościami w sferach uczuciowej i seksualnej. W tych przypadkach działalność seksuologa zmierza nie tylko do usunięcia cierpień u człowieka, ale i do usunięcia źródła tych cierpień. A więc działalność seksuologa, mająca zasadnicze znaczenie dla terapii seksuologicznej, pfzejawia się m.in. w jego aktywności zmierzającej do usunięcia |mankamentów rzeczywistości społecznej, zwalczania przesądów, zmian w stosunkach społecznych i instytucjach społecznych, które przyczyniają się do powstawania konfliktów i zaburzeń uczuciowych oraz seksualnych.

Czytaj dalej