Dzienne archiwum: 21 lutego 2015

CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH CZĘŚĆ 3

W niedokrwistości złośliwej (anaemia perniciosa) nie występują {chyba w ostatnim okresie schorzenia) żadne typowe zmiany w obrębie żeńskich narządów rodnych, a miesiączki odbywają się w prawidłowych odstępach czasu, jakkolwiek są bledsze. Tak samo i anemia nadbarwliwa (anaemia hyperchromica) nie wywiera jakiegoś wybitniejszego wpływu na kobiece części płciowe.

Zmiany w białym obrazie krwi, a przede wszystkim białaczka (leucaemia), prowadzą bardzo często do zaburzeń czynnościowych w obrębie kobiecych narządów płciowych, które polegają na skąpych miesiączkach i skłonności do zatrzymywania się miesiączek. W wyjątkowych przypadkach przychodzi do obfitych krwawień miesięcznych, które są przejawem ogólnej skazy krwotocznej. W przypadkach agranulocytosis stwierdza się niekiedy na sromie (podobnie, jak na języku, na podniebieniu lub na skórze) owrzodzenia.

Czytaj dalej

Jak pocieszać lekarza? Część 2

Mówimy: „Jak mówi przysłowie, doktorze? Lepiej później niż nigdy”. Leżąc na łóżku po operacji, w czasie której zostaliśmy uśpieni:

Czytaj dalej

Ogólna ocena zjawiska przestępczości seksualnej część 2

Wielu wybitnych myślicieli (do których należy zmarły przed kilku laty znakomity filozof współczesny T. Adorno) uważa, że interwencję represji karnej trzeba ograniczać do tych tylko zachowań jednostki, w których przejawia się przemoc, gwałt, gdy naprawdę zostaje wyrządzona człowiekowi realna krzywda fizyczna czy moralna, gdy czyny sprawców poważnie zakłócają układ stosunków społecznych. Natomiast do sfery dobrowolnych intymnych stosunków między ludźmi dorosłymi prawo karne nie powinno się wtrącać. Istnieje bowiem zastrzeżona sfera wolności osobistej, w której jednostka rozstrzyga swe konflikty wewnętrzne nie tylko w drodze wolnego wyboru, lecz nawet na mocy „moralności osobistej”, jeżeli swoim postępowaniem nikomu uszczerbku nie przynosi.

Czytaj dalej

Poziom centralny

Poziom ponadprzysadkowy. Ośrodki, z których pochodzą sygnały pozapodwzgórzowe, znajdują się w różnych punktach centralnego układu nerwowego, zwłaszcza w układzie limbicznym, ciele migdałowatym i hipokampie. Istnieje tu regulacja andrenergiczna: noradrenalina stymuluje czynności ośrodków, serotonina – działa na nie hamująco (Bliss i wsp., 1972).

Czytaj dalej

Grupy pacjentów z zaburzeniami potencji

Do grupy pacjentów z zaburzeniami potencji i objawami maniakslno- -depresyjnymi należało 27 osób. Charakterystyczne objawy choroby wysuwały się na plan pierwszy zaburzenia potencji wymieniono jedynie marginesowo lub w ogóle nie ujawniano ich przed lekarzem. Dopiero przy obiektywnych rejestracjach i dokładniejszym wywiadzie można było stwierdzić impotencję. Najczęściej skarżyli się na impotencję ci, którzy ulegali zespołom depresyjnym. Także schizoirenicy przy omawianiu objawów choroby nie ujawniali impotencji.

Czytaj dalej