Dzienne archiwum: 23 lutego 2015

Reaktywność seksualna mężczyzny i kobiety

Zachowanie seksualne kobiety wymaga w większej mierze pobudzenia z zewnątrz (ze strony mężczyzny) niż .mężczyzn. Wiele kobiet jedynie wtedy wykazuje aktywność seksualną, gdy „odkryją” – dzięki jednemu partnerowi – swoje reakcje seksualne i pobudliwość seksualną. Giese (1968) pisze, że dopiero po doświadczeniach heteroseksualnych obserwuje się u kobiet wzrost uprawiania masturbacji, natomiast u mężczyzn masturbacja jest zwykle pierwszą formą aktywności seksualnej, niezależną od rozmiaru doświadczeń heteroseksualnych. Podobne zależności spotyka się u kobiet między rozmiarem doświadczeń seksualnych a częstotliwością pettingu, siłą potrzeb seksualnych (tj. upragnioną częstotliwością kontaktów seksualnych) itp. U kobiet doświadczonych, które – pod wpływem oddziaływań partnera – zapoznały się z własnymi reakcjami seksualnymi, siła potrzeb seksualnych jest większa niż u kobiet nie posiadających doświadczeń seksualnych.

Czytaj dalej

Schorzenia mózgu

W pewnych schorzeniach mózgu, np. w razie guzów płata czołowego, trafiają się czasami stany płciowego podniecenia i objawy wzmożonej czynności jajników. Choroby umysłowe przebiegają często z zaburzeniami cyklu miesięcznego. Polegają one nie tyle na występowaniu obfitych krwawień miesięcznych, ile raczej na skąpym miesiączkowaniu lub zatrzymaniu się miesiączek na pewien czas. W schizofrenii skąpe miesiączkowanie i zatrzymanie się miesiączek zdarza się szczególnie często i łączy się niekiedy ze stanami niedorozwoju części rodnych. Ale i w stanach okresowego przygnębienia (psychosis maniacalis depressiva) zaburzenia miesiączkowe nie są rzadkie. Pomieszanie ogólne (paranoia), stany niedołęstwa (imbecilitas), psychopatie histeryczne oraz psychozy zwyrodnieniowe wpływają prawdopodobnie na czynnościowe zmiany w kobiecych narządach rodnych jedynie w bardzo nieznacznym stopniu.

Czytaj dalej

Wielkość i kształt ogniska nowotworowego

Wielkość i kształt ogniska nowotworowego bywają różne, zależnie od jego umiejscowienia. Często nabłoniak kosrr.ówkowy przypomina z wyglądu polip łożyskowy niekiedy ma kształt kulisty lub guzowaty. Ponieważ nie jest on unaczy- niony i odżywia się krwią chorej, bardzo często ulega zmianom wstecznym, w szczególności martwicy. Guz jest miękki, kruchy, o powierzchni początkowo gładkiej, barwy wiśniowej z odcieniem niebieskawym. Przerzuty kosrr.ówczaka mają te same cechy.

Czytaj dalej

Aktywny wypoczynek i akupunktura

Różnorodne działania pacjenta w okresie między chorobami, mające na celu zarówno nabranie kondycji dla dalszych zabiegów i leków, jak również stworzenie pretekstu do korzystania z nich. Aktywnym wypoczynkiem mogą więc być regularne spacery do pani (pana), po których zmieniamy najbliższą rodzinę albo jedynie leczymy się na różne niedomagania. Może być aktywnym wypoczynkiem stolik karciany, który pomaga nam nie tylko oderwać się od naszych codziennych spraw, lecz także pozbyć się naszych oszczędności, i to nawet bez ingerencji lekarza. Aktywnym wypoczynkiem może być również wyjazd za granicę na placówkę, dzięki któremu leczymy następnie przez długie lata wrzód żołądka, dwunastnicy albo obydwa wrzody naraz – itd., itp.

Czytaj dalej

Zwalczanie lęku przed seksem

Wskazując zwalczanie lęku przed seksem jako jedno z zadań wychowa- nia seksualnego, cytuje dane Kinseya (1958). że te kobiety amerykańskie, które wychodziły za mąż bez przedmałżeńskich doświadczeń seksualnych, w 40/« nie przeżywały orgazmu w ciągu pierwszego roku małżeństwa, a w 25% nie przeżywały go nawet po 10 latach małżeństwa. Kryje się w tym, oczywiście, przesłanka do moralnej aprobaty współżycia seksualnego przed ślubem, także rozpoczynanego w bardzo młodym wieku, także niekoniecznie z przyszłym mężem. Dane socjologiczne ukazujące, iż na jedno zapłodnienie w Szwecji trzeba odbyć 1100 stosunków płciowych, służą jako podstawa poglądu, że seks jest wartością autonomiczną, oderwaną od prokreacji. Wyniki badań, według których tylko 6/» młodszych nastolatków szwedzkich i 4°/u starszych (15-17 lat) uważa, iż w ich wieku niedopuszczalne są stosunki płciowe, służą jako przesłanka do przyjęcia tezy, iż nie można zakazywać młodzieży w tym wieku współżycia płciowego ani obciążać go potępieniem moralnym.

Czytaj dalej

Sztuczne zapłodnienie

Sztuczne zapłodnienie uważać należy za jeden z ostatecznych sposobów leczenia kobiecej niepłodności. Polega ono na doprowadzeniu do zespolenia plemnika z jajem w drodze pośredniej, z wyłączeniem stosunku płciowego. Wskazanie do tego zabiegu uwarunkowane jest pewnymi zmianami, które uniemożliwiają wprowadzenie nasienia do pochwy lub do górnych dróg rodnych.

Czytaj dalej