Dzienne archiwum: 3 lipca 2017

Infantylizm

Infantylizmem nazywamy zwolnienie rozwoju osobowości, które może dotyczyć zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Dzieci takie wykazują właściwości psychiki typowe dla młodszego wieku, z reguły lubią się bawić z młodszymi od siebie. Infantylizm może być przyczyną braku dojrzałości szkolnej, a tym samym stanowić wskazanie do odroczenia obowiązku szkolnego.

Czytaj dalej

DZIAŁANIE BIOLOGICZNE W OBRĘBIE JAJNIKA – KONTYNUACJA

Niezbędnym substratem do wytwarzania estrogenów w komórkach warstwy ziarnistej jest testosteron. Efekt działania folitropiny zależy od dostępności testosteronu jako substratu, ale zarówno testosteron, jak i nie ulegający aromatyzacji dihydrotestosteron wzmagają aromatyzacyjne działanie folitropiny w sposób swoisty, a nie tylko jako substraty. Działanie folitropiny nie występuje przy zastosowaniu antyandrogenów w badaniach in vitro. Tak więc obecność receptora androgenowego jest niezbędna do aromatyzacyjnego działania folitropiny [12].

Czytaj dalej