Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Odżywianie dzieci z hipotrepsją

W odżywianiu dzieci z hipotrepsją w razie niemożności zapewnienia pokarmu kobiecego należy stosować wyłącznie mleko sproszkowane, a ponieważ czynność przewodu pokarmowego jest obniżona, lepiej podawać mieszanki zakwaszone. Obliczając zapotrzebowanie jakościowe i ilościowe z początku podajemy nieco mniej (o 1—2 decynemów na 1 cm2 powierzchni jelit lub odpowiednią ilość kalorii) z powodu obniżonej tolerancji. Po stwierdzeniu poprawy, w razie dalszego braku przyrostu na wadze, zwiększamy stopniowo, lecz stosunkowo szybko, ilość poży-wienia. Pod względem jakościowym podajemy zwykle pożywienie należne dla danego wieku, a tylko wtedy, gdy takie postępowanie okaże się bezskuteczne lub jeżeli na plan pierwszy występują wyraźne zaburzenia przewodu pokarmowego, stosujemy mieszanki lecznicze i to nie przez czas dłuższy, z chwilą bowiem stwierdzenia wyraźnej poprawy dosyć szybko przechodzimy na pożywienie normalne. Zwracamy uwagę na dostatecznie wczesne podawanie pożywienia papkowatego (kaszki, jarzynki), witamin, zwłaszcza A, zespołu witaminy B, witamin C i D.

Czytaj dalej

Kurcz odźwiernika

Kurcz odźwiernika. Choroba ta występuje już we wczesnym okresie niemowlęctwa, nieraz już w drugim tygodniu życia, pod postacią uporczywych, gwałtownych wymiotów bezpośrednio po karmieniu, lub też i w przerwach między posiłkami. Spostrzegamy wtedy szybki i stały spadek na wadze, zaparcie lub stolce głodowe, powstaje obraz dziecka głodzonego. Ilości oddawanego moczu są skąpe. Wskutek uporczywych wymiotów następuje utrata chloru i spadek zasobu zasad. Często spostrzega się nadmierne wydzielanie soku żołądkowego. W ciężkich przypadkach może pojawić się obraz śpiączki hipochloremicznej. Przyczyną tego stanu jest pierwotny przerost mięśni odźwierinika i kurcz tych mięśni przypuszczalnie na drodze odruchowej u niemowląt ze wzmożoną pobudliwością układu nerwowego. Przyczyna przerostu mięśni odźwier- nika jest jeszcze nie znana. Często spotykanym objawem jest mniejszego lub większego stopnia odwodnienie (exsiccosis).

Czytaj dalej

Niedostateczna ilość pokarmu naturalnego

Również zbyt długie karmienie wyłącznie piersią (przez jeden rok, a nawet do dwóch lat) może być przyczyną różnych zaburzeń w odżywianiu, ponieważ jest ono niedostateczne pod względem jakościowym. Pociągnąć to może za sobą duże niedobory, zwłaszcza białkowe, witaminowe i soli mineralnych, co w konsekwencji doprowadzić może do ciężkich zaburzeń ogólnej przemiany materii.

Czytaj dalej

Etiologia

Schorzenie to może występować w wieku niemowlęcym, przy czym może ono być wrodzone.

Etiologia nie jest jeszcze zupełnie wyjaśniona. Na ogół przypuszcza się, że jakiś czynnik uszkadza płód w czasie ciąży. Obecnie przyjmuje się, że prawdopodobnie główną przyczyną jest wrodzony i dziedziczny brak jakiegoś enzymu. Zmiany w trzustce powstają prawdopodobnie wskutek zaczopowania gęstym śluzem przewodów wyprowadzających trzustki, co jest przyczyną zmian zwyrodnieniowych, łączno tkankowych, rozstrzeniowych. Również w płucach spostrzega się zmiany, jak prze-wlekłe zapalenie oskrzeli, od oskrzelowe zapalenie płuc, rozstrzenie oskrzeli, ropnie płuc. Za przyczynę zasadniczą zmian w płucach uważa się obecność szczególnie gęstego śluzu, powodującego zamknięcie światła oskrzelików przy równoczesnym wtórnym zakażeniu różnego rodzaju zarazkami. Obecność patologicznego śluzu stwierdza się również w jelitach, wątrobie i węzłach, w układzie moczowym oraz w śliniankach podjęzykowyoh i podszczękowych.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz