Zdrówko

Dentysta NFZ w Pyrzycach pomagać lubi bardzo mocno

Dentysta w Pyrzycach pomaga pacjentom bardzo chetnie. Ma wiele do zrobienia oraz zaoferowania. Jego praca jest cenna, a życie w niewielkim mieście to dobra sprawa. Na pewno warto dbać o jakość pracy, ale pomoc dentysty musi być wysokiej próby. Praca jest trudna, w pochylonej pozycji. Jego praca trwa długo, sporo kosztuje, a dentyści zarabiają całkiem sporo na pomaganiu innym osobom. Jakość to coś najważniejszego i cennego, warto o tym zawsze pamiętać. Dobra praca to coś najlepszego i cennego. Czytaj dalej

Upiawy z pochwy o charakterze niezapalnym

Okresowemu zmniejszaniu się guzów jajowodowych odpowiada w tych przypadkach okresowe pojawianie się uplawów.

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że leczenie uplawów powinno być w każdym przypadku przyczynowe, zależne od umiejscowienia schorzenia. Wykrycie anatomicznej przyczyny uplawów przesądza, wjakim kierunku ma iść terapia. Uplawy, których źródłem jest zakażenie, a które występują z powodu pęknięcia krocza, wypadnięcia pochwy i macicy, pęknięć szyjki macicy, nadżerki części pochwowej, polipów szyjki, przewlekłych zapaleń śluzówki po poronieniu lub po porodzie, nie ustąpią, jeśli nie usuniemy wywołującej je przyczyny. Należy przede wszystkim wyłączyć zakażenie rzeżączkowe, możliwość istnienia w pochwie pasożytów i upewnić się, czy upławy nie są w ogóle następstwem niechlujstwa Czytaj dalej

Spór między antropologami a psychologami

Być może, iż rozbieżności zdań między antropologami a psychologami wynikają z dwóch przyczyn i dadzą się sprowadzić do wspólnego mianownika: 1. Uznawanie przez antropologów istnienia genetycznie zaprogramowanych zdolności do przeżyć i zachowań może dotyczyć nie tyle ich treści, ile intensywności ich przebiegu. 2. Spór o zakres wpływu na treść może dotyczyć jedynie istnienia lub braku skłonności do pewnych przeżyć i zachowań, które wobec tego mogą stawać się łatwiejsze lub trudniejsze do wyuczenia się. Chodzi więc bardziej o genetyczne programowanie „tempa” uczenia się przeżyć i zachowań – a nie ich form i treści, których człowiek musi się wyuczyć albo na drodze społecznego przekazu informacji, albo na drodze doświadczeń osobistych w swoim rozwoju. Ten sposób ujęcia tłumaczyłby fakt dużej różnorodności sposobów zaspokajania potrzeby seksualnej człowieka. Równocześnie nie naruszałby poglądu psychologów wyrażonego między innymi przez Obuchowskiego (1977, s. 228), że: „nawet najbardziej podstawowe, biologiczne mechanizmy, zapewniające normalne funkcjonowanie człowieka ujawniają się w swoim działaniu wyłącznie jako niespecyficzny stan napięcia, który można w pełni zredukować poprzez określoną, specyficzną klasę zachowań lub przedmiotów. Tego, jakie to są przedmioty, człowiek musi się wyuczyć albo w osobistym doświadczeniu, albo społecznie, w drodze przekazu informacji”.

Czytaj dalej

Istnienie kłopotów natury seksualnej

Wydaje się, że oba rodzaje argumentów nie są zbyt przekonywające z dwóch względów. Po pierwsze, istnienie lub nieistnienie kłopotów natury seksualnej u osobników twórczych wymagałoby bardziej udokumentowanego' potwierdzenia. Co zaś dotyczy kultur i narodów, to sprawa nie wydaje się tak bardzo prosta. Powstaje przede wszystkim pytanie, czy przez prężność kulturową będziemy rozumieli stwarzanie nowych wartości, a o to ostatecznie w rozwoju cywilizacji chodzi, czy też wyłącznie agresywność i ekspansywność opartą na wysokim stopniu zwartości, dobrowolnej lub narzuconej, danego społeczeństwa. Nie wydaje się, aby starożytni Ateń- czycy obwarowywali swoje życie płciowe zbyt licznymi restrykcjami. Było ono bujne, w dodatku często realizowane za pomocą technik określanych przez współczesnych nam klinicystów jako zboczone. Natomiast Sparta, w której obowiązywały najbardziej surowe ze znanych nam historycznie restrykcji seksualnych, w której mężczyzna do trzydziestego roku życia musiał spożywać wieczerzę i nocować w koszarach, niewiele wniosła do bogatego dorobku starożytnej Hellady, a jędyne wielkie osiągnięcie tego kraju, jakim była waleczna śmierć od- działu trzystu bojowników pod Termopiłami, po pierwsze – zostało po-_ wtór zonę w historii wielokrotnie w znacznie większych rozmiarach, a po drugie – jak sądzą niektórzy badacze – oddział ten składał się z homoseksualnych kochanków, co by oznaczało, że hipoteza o dobrowolnych ograniczeniach seksualnych tych mężnych wojowników powinna być nieco zmodyfikowana.

Czytaj dalej

Infantylizm

Infantylizmem nazywamy zwolnienie rozwoju osobowości, które może dotyczyć zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Dzieci takie wykazują właściwości psychiki typowe dla młodszego wieku, z reguły lubią się bawić z młodszymi od siebie. Infantylizm może być przyczyną braku dojrzałości szkolnej, a tym samym stanowić wskazanie do odroczenia obowiązku szkolnego.

Czytaj dalej

DZIAŁANIE BIOLOGICZNE W OBRĘBIE JAJNIKA – KONTYNUACJA

Niezbędnym substratem do wytwarzania estrogenów w komórkach warstwy ziarnistej jest testosteron. Efekt działania folitropiny zależy od dostępności testosteronu jako substratu, ale zarówno testosteron, jak i nie ulegający aromatyzacji dihydrotestosteron wzmagają aromatyzacyjne działanie folitropiny w sposób swoisty, a nie tylko jako substraty. Działanie folitropiny nie występuje przy zastosowaniu antyandrogenów w badaniach in vitro. Tak więc obecność receptora androgenowego jest niezbędna do aromatyzacyjnego działania folitropiny [12].

Czytaj dalej

Zakażenie w skutek urazu mechanicznego

Może się to zdarzyć wskutek urazu mechanicznego (np. podczas spółko- wania, w czasie zabiegów mających na celu przerwanie ciąży itd.), ale także po pęknięciu macicy podczas porodu.

Do ogólnego zapalenia otrzewnej dochodzi również wskutek wypłynięcia z jajowodów ropy zawierającej zarazki ropa ta wypływa do jamy otrzewnowej przez ujście brzuszne jajowodów lub przez pękniętą ścianę ropniaka jajowodu czy jajnika.'

Zakażenie wskutek urazu mechanicznego, otwierającego połączenie jamy otrzewnowej ze światem zewnętrznym, stwierdzane jest w ginekologii bardzo często jako powikłanie po zabiegach operacyjnych.

Spośród bakterii, które odgrywają rolę czynnika zakaźnego, wchodzą tu w grę najczęściej lańcuszkowce i gronkowce ropotwórcze oraz pałeczka okrężnicy. Czytaj dalej

Reaktywność seksualna mężczyzny i kobiety

Zachowanie seksualne kobiety wymaga w większej mierze pobudzenia z zewnątrz (ze strony mężczyzny) niż .mężczyzn. Wiele kobiet jedynie wtedy wykazuje aktywność seksualną, gdy „odkryją” – dzięki jednemu partnerowi – swoje reakcje seksualne i pobudliwość seksualną. Giese (1968) pisze, że dopiero po doświadczeniach heteroseksualnych obserwuje się u kobiet wzrost uprawiania masturbacji, natomiast u mężczyzn masturbacja jest zwykle pierwszą formą aktywności seksualnej, niezależną od rozmiaru doświadczeń heteroseksualnych. Podobne zależności spotyka się u kobiet między rozmiarem doświadczeń seksualnych a częstotliwością pettingu, siłą potrzeb seksualnych (tj. upragnioną częstotliwością kontaktów seksualnych) itp. U kobiet doświadczonych, które – pod wpływem oddziaływań partnera – zapoznały się z własnymi reakcjami seksualnymi, siła potrzeb seksualnych jest większa niż u kobiet nie posiadających doświadczeń seksualnych.

Czytaj dalej

Schorzenia mózgu

W pewnych schorzeniach mózgu, np. w razie guzów płata czołowego, trafiają się czasami stany płciowego podniecenia i objawy wzmożonej czynności jajników. Choroby umysłowe przebiegają często z zaburzeniami cyklu miesięcznego. Polegają one nie tyle na występowaniu obfitych krwawień miesięcznych, ile raczej na skąpym miesiączkowaniu lub zatrzymaniu się miesiączek na pewien czas. W schizofrenii skąpe miesiączkowanie i zatrzymanie się miesiączek zdarza się szczególnie często i łączy się niekiedy ze stanami niedorozwoju części rodnych. Ale i w stanach okresowego przygnębienia (psychosis maniacalis depressiva) zaburzenia miesiączkowe nie są rzadkie. Pomieszanie ogólne (paranoia), stany niedołęstwa (imbecilitas), psychopatie histeryczne oraz psychozy zwyrodnieniowe wpływają prawdopodobnie na czynnościowe zmiany w kobiecych narządach rodnych jedynie w bardzo nieznacznym stopniu.

Czytaj dalej

Wielkość i kształt ogniska nowotworowego

Wielkość i kształt ogniska nowotworowego bywają różne, zależnie od jego umiejscowienia. Często nabłoniak kosrr.ówkowy przypomina z wyglądu polip łożyskowy niekiedy ma kształt kulisty lub guzowaty. Ponieważ nie jest on unaczy- niony i odżywia się krwią chorej, bardzo często ulega zmianom wstecznym, w szczególności martwicy. Guz jest miękki, kruchy, o powierzchni początkowo gładkiej, barwy wiśniowej z odcieniem niebieskawym. Przerzuty kosrr.ówczaka mają te same cechy.

Czytaj dalej

Aktywny wypoczynek i akupunktura

Różnorodne działania pacjenta w okresie między chorobami, mające na celu zarówno nabranie kondycji dla dalszych zabiegów i leków, jak również stworzenie pretekstu do korzystania z nich. Aktywnym wypoczynkiem mogą więc być regularne spacery do pani (pana), po których zmieniamy najbliższą rodzinę albo jedynie leczymy się na różne niedomagania. Może być aktywnym wypoczynkiem stolik karciany, który pomaga nam nie tylko oderwać się od naszych codziennych spraw, lecz także pozbyć się naszych oszczędności, i to nawet bez ingerencji lekarza. Aktywnym wypoczynkiem może być również wyjazd za granicę na placówkę, dzięki któremu leczymy następnie przez długie lata wrzód żołądka, dwunastnicy albo obydwa wrzody naraz – itd., itp.

Czytaj dalej

Zwalczanie lęku przed seksem

Wskazując zwalczanie lęku przed seksem jako jedno z zadań wychowa- nia seksualnego, cytuje dane Kinseya (1958). że te kobiety amerykańskie, które wychodziły za mąż bez przedmałżeńskich doświadczeń seksualnych, w 40/« nie przeżywały orgazmu w ciągu pierwszego roku małżeństwa, a w 25% nie przeżywały go nawet po 10 latach małżeństwa. Kryje się w tym, oczywiście, przesłanka do moralnej aprobaty współżycia seksualnego przed ślubem, także rozpoczynanego w bardzo młodym wieku, także niekoniecznie z przyszłym mężem. Dane socjologiczne ukazujące, iż na jedno zapłodnienie w Szwecji trzeba odbyć 1100 stosunków płciowych, służą jako podstawa poglądu, że seks jest wartością autonomiczną, oderwaną od prokreacji. Wyniki badań, według których tylko 6/» młodszych nastolatków szwedzkich i 4°/u starszych (15-17 lat) uważa, iż w ich wieku niedopuszczalne są stosunki płciowe, służą jako przesłanka do przyjęcia tezy, iż nie można zakazywać młodzieży w tym wieku współżycia płciowego ani obciążać go potępieniem moralnym.

Czytaj dalej

Sztuczne zapłodnienie

Sztuczne zapłodnienie uważać należy za jeden z ostatecznych sposobów leczenia kobiecej niepłodności. Polega ono na doprowadzeniu do zespolenia plemnika z jajem w drodze pośredniej, z wyłączeniem stosunku płciowego. Wskazanie do tego zabiegu uwarunkowane jest pewnymi zmianami, które uniemożliwiają wprowadzenie nasienia do pochwy lub do górnych dróg rodnych.

Czytaj dalej

Leczenie wtórnego braku miesiączki

Leczenie wtórnego braku miesiączki jest zadaniem o wiele wdzięczniejszym niż leczenie pierwotnego jej braku. Dłuższe zatrzymanie miesiączki niejednokrotnie spostrzega się po przebytym porodzie. W tych przypadkach, które dowodzą przejściowego osłabienia czynności dokrewnych jajników, należy jednak rozpocząć leczenie nie wcześniej niż dopiero w sześć miesięcy po porodzie. W tym bowiem okresie miesiączka zwykle wraca. Dawki po 2-3 mL estradiolu dwa razy w odstępach czterotygodniowych, powtórzone po upływie miesiąca, są zazwyczaj wystarczające do uregulowania na przyszłość cyklu miesięcznego.

Czytaj dalej

Daty publikacji:

Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930