Reaktywność seksualna mężczyzny i kobiety

Zachowanie seksualne kobiety wymaga w większej mierze pobudzenia z zewnątrz (ze strony mężczyzny) niż .mężczyzn. Wiele kobiet jedynie wtedy wykazuje aktywność seksualną, gdy „odkryją” – dzięki jednemu partnerowi – swoje reakcje seksualne i pobudliwość seksualną. Giese (1968) pisze, że dopiero po doświadczeniach heteroseksualnych obserwuje się u kobiet wzrost uprawiania masturbacji, natomiast u mężczyzn masturbacja jest zwykle pierwszą formą aktywności seksualnej, niezależną od rozmiaru doświadczeń heteroseksualnych. Podobne zależności spotyka się u kobiet między rozmiarem doświadczeń seksualnych a częstotliwością pettingu, siłą potrzeb seksualnych (tj. upragnioną częstotliwością kontaktów seksualnych) itp. U kobiet doświadczonych, które – pod wpływem oddziaływań partnera – zapoznały się z własnymi reakcjami seksualnymi, siła potrzeb seksualnych jest większa niż u kobiet nie posiadających doświadczeń seksualnych.

Wiele różnic w reaktywności seksualnej mężczyzny i kobiety nie zostało do końca wyjaśnionyęh. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że i w nielicznych dotychczas przeprowadzonych badaniach stwierdza się znamienne różnice w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety, związane na przykład z wpływami rodzinnymi. Raboch (1968) badając liczbę rodzeństwa kobiety oraz jej pozycję w rodzeństwie stwierdził, że kobiety zajmujące pierwsze miejsce wśród rodzeństwa mają szczególnie silne reakcje seksualne oraz zdolność do przeżywania orgazmu. Natomiast, jak wynika z badań Mellana (1966), u mężczyzn jest odwrotnie, tj. pozycja pierwszego wśród rodzeństwa lub jedynaka wywiera negatywny wpływ na jego reaktywność seksualną i sprzyja powstawaniu zaburzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *