Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Istnienie postaci złośliwych guza

Istnienie postaci złośliwych guza (chondroblastoma malignum) sprawia, że dalsze klasyfikowanie i traktowanie chrzęstniaka zarodkowego jako nowotworu „łagodnego” (przyjęta nazwa chondroblastoma benignum) może być niebezpieczne, gdyż zmniejsza radykalizm działania operacyjnego.

Czytaj dalej

Terapia psychosocjalna

Rodzaj potrzebnego leczenia zależy od środowiska, z którego wywodzi się chory, stopnia jego inteligencji, zapatrywań na chorobę oraz samych możliwości leczenia.

Czytaj dalej

Czynniki higieniczne

U dzieci tych zauważyć można wówczas masowo występujące załamanie się ogólne, mimo że były one już w stanie zdrowienia.

Czynniki higieniczne. Brudne mleko od brudnych krów, nieprzechowywanie go w odpowiednio niskiej temperaturze, mleko nieprzegotowane może być jednym z czynników ułatwiających powstawanie schorzenia. Bardzo duże znaczenie ma przestrzeganie higieny osobistej osoby pielęgnującej dziecko. Nieprzestrzeganie czystości czą one całego ustroju, przyjęli oznaczenie „zaburzenia w odżywianiu” zamiast dotychczas używanych terminów gastrilis, enteritis, czy też enterocolitis. Dokładniej jeszcze sprecyzował to schorzenie Finkelstein, który rozróżniał dyspepsję, dyspepsję stopnia ciężkiego, pretoksykozę i toksykozę.

Czytaj dalej

Stan ortopedyczny dynamiczny kręgosłupa

Badając stan ortopedyczny dynamiczny (w czasie chodzenia) nierzadko łatwiej jest wykryć odchylenia w budowie, proporcjach i symetriach poszczególnych odcinków ciała. Oczywiście szczególną uwagę należy poświęcić zbadaniu tułowia, kręgosłupa oraz miednicy, w tym stosunku kręgosłupa do miednicy. Badając miednicę sprawdzamy jej ustawienie w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej, horyzontalnej, gdyż każde jej odchylenie odbija się na biomechanice i funkcji kręgosłupa.

Czytaj dalej

Nierzadko w bólach krzyża pochodzenia mechanicznego

Nierzadko w bólach krzyża pochodzenia mechanicznego oraz przy istnieniu radiologicznych dowodów niewielkiej niestabilności wielu ortopedów stawia wskazania do operacyjnej stabilizacji kręgosłupa. W tym miejscu trzeba za Dove powtórzyć, że „niekiedy zabieg taki przynosi spektakularną poprawę, również często wyniki są całkowicie niezadowalające i nie znoszą bólu”. Dzieje się tak dlatego, że na podstawie zdjęcia radiologicznego trudno jest określić, z jakiego poziomu pochodzą bóle, i nawet najbardziej wyszukane metody diagnostyczne nie mogą pomóc. Nic też dziwnego, że w takich przypadkach ortopeda może usztywnić kręgosłup na dużej przestrzeni. Sytuację pogarsza fakt, że nawet obraz śródoperacyjny nie jest w stanie pomóc w ustaleniu potrzebnej rozległości usztywnienia.

Czytaj dalej

Trombicula akamushi

Znaczenie w medycynie. Larwy swędzika atakują sezonowo, latem i najczęściej jesienią. Inwazja na człowieka występuje w czasie jego przebywania na polu lub w ogrodzie. Larwy usadawiają się na skórze koło torebek włosowych i kanalików potowych. Drażniące działanie ich śliny powoduje świąd i rumień skóry (trombicu- losis).

Czytaj dalej

Podejrzenie inwazji Acanthamoeba

Wykrywanie. Bardzo trudne. Podejrzenie inwazji Acanthamoeba mogą wzbudzić cechy płynu mózgowo-rdzeniowego: barwa szarawożółta, jałowość w sensie bakteriologicznym i mikologicznym, przewaga limfocytów wśród krwinek białych, znacznie zmniejszone stężenie glukozy zwiększone stężenie białka (0,75-9,7 g/l), zwłaszcza garama-globulin. W autopsyjnych rozpoznaniach ziarniniakowego zapalenia mózgu, wywołanego przez pełzaki rodzaju Acanthamoeba, stwierdza się ma-kroskopowo obrzęk oraz ogniskową martwicę, z ropniami różnej wielkości. W obrazie mikroskopowym dominują wysięk ropny (limfocyty, monocyty, komórki plazinatyczne, pojedyncze krwinki białe wielojądrzaste) lub typowe zmiany charak-teryzujące przewlekłe ziarninowanie, z obecnością wielojądrowych komórek ol-brzymich. Czasem można stwierdzić także martwicze zapalenie tętnic, a w prze-strzeniach okołonaczyniowych wybiórcze gromadzenie się trofozoitów i cyst pełzaków. Trzeba dodać, że w części tych przypadków podobne zmiany wykrywano również w innych narządach (płuca, wątroba, nerki, nadnercza, trzustka, węzły chłonne, skóra). Akantameboza miała więc charakter inwazji wieloogniskowej.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz