Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Wykrywanie rzęsistka policzkowego

Najłatwiej wykrywaliśmy rzęsistka policzkowego w hodowli, np. na podłożu Si- mića, gdy do stałej części pożywki dodawaliśmy treść uzyskaną po płukaniu jamy ustnej 0,9% roztworem chlorku sodu o pH 6,8. U większości szczepów T. tenax, ho-dowanych w ciągu kilku miesięcy na podłożach sztucznych, obserwowaliśmy spon-taniczne wytwarzanie się postaci olbrzymich, o cechach morfologicznych odpowia-dających tym postaciom T. vagincilis (ryc. 3.12). Przekonaliśmy się, że* otrzymanie hodowli aksenicznych T. tenax jest znacznie trudniejsze niż innych gatunków tego rodzaju.

Czytaj dalej

Laminektomia

W „usidleniach” w bocznym zachyłku konieczne jest usunięcie przyśrodkowej Z3 górnego wyrostka stawowego oraz powiększenie bocznych kanałów aż do otworu międzykręgowego -jeśli istnieje zwężenie. W każdym przypadku konieczne jest najpierw odszukanie nerwu i jego ostrożne odciągnięcie, a następnie wycięcie kości.

Czytaj dalej

Anatomiczne leczenia bólu krzyża

Istnieją trzy możliwe wytłumaczenia anatomiczne leczenia bólu krzyża sposobem wstrzyknięć do stawów międzywyrostkowych:

Czytaj dalej

Jałowa martwica głowy

Poprawną oś kończyny można uzyskać tylko drogą operacyjną. Po zabiegach korekcyjnych wykonywanych u małych dzieci należy przewidzieć możliwość nawrotu zniekształcenia.

Czytaj dalej

Obuwie profilaktyczne

Obuwie profilaktyczne ma na celu zapobieganie wastępowaniu znie-kształceń stopy u dzieci (głównie koślawość pięty). Do takich rodzajów należy obuwie z obcasem typu Thomasa supinujące tyłostopie w stopie płasko-koślawej* W przypadkach szpotawości czy skłonności do skręceń stawu skokowego dolnego z powodu np. wiotkości torebki stawowej obcas powinien być od boku podwyższony i wysunięty ku przodowi – odwrotny obcas Thomasa.

Czytaj dalej

Nicień łukowato wygięty

Budowa i rozwój. Nicień łukowato wygięty, bezbarwny lub czerwony od nassa- nej krwi za życia, białawy po śmierci. U wejścia do półkolistego kształtu torebki gębowej znajdują się dwie pary ząbków skierowanych w głąb torebki, trzecia para jest szczątkowa. Na dnie torebki gębowej znajdują się dwie listewki, przy których mają ujście dwa wydłużone gruczoły ciągnące się poza środek ciała (ryc. 4.52).

Czytaj dalej

Kiedy Chory powinien leżeć na plecach w czasie urazu kręgosłupa?

Podobnie jak w bólach pierwszorazowych w przypadku silnych dolegliwości bólowych z towarzyszącą rwą kulszową lub bez rwy najbardziej wskazane i najbardziej skuteczne jest nieprzerwane leżenie w łóżku. Niestety ta najprostsza i najskuteczniejsza forma leczenia jest nadal niedoceniana, a jej efekt niweczony z powodu wielokrotnego siadania i wstawania chorego w celu poddawania się różnorodnym, mniej skutecznym zabiegom terapeutycznym.

Czytaj dalej

Zwiększone przodopochylenie miednicy

Zwiększone przodopochylenie miednicy może być pochodzenia: 1) kostno- -stawowego 2) mięśniowego – niedowład lub porażenie mięśni brzucha, przykurcz symetryczny mięśni grzbietu, niedowład lub porażenie mięśni pośladkowych największych i mięśni kulszowo-udowych 3) statycznego – nachylenie tułowia i miednicy do przodu w przypadkach przykurczów kolan w zgięciu, np. u reumaty- ków, w celu przeniesienia środka ciężkości przed oś obrotu kolan oraz w przypadku nadmiernie wypuklonego brzucha, np. w otyłości lub ciąży. (Jeśli przódopochyleniu miednicy towarzyszy odchylenie tułowia do tyłu, to linia środka ciężkości przebiega prawidłowo).

Czytaj dalej