Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

Właściwe pielęgnowanie w chorobie tężc

Właściwe pielęgnowanie: zachowanie właściwych warunków pielęgnowania ma duży wpływ na przebieg schorzenia. Chory powinien być umieszczony w pokoju przyciemnionym i gwarantującym jak największy spokój i ciszę. Należy unikać wszystkiego, co może podrażnić chorego, lub wywołać powtarzanie się napadów kurczowych. Zbyt częste badanie, kąpanie i poruszanie chorego są w czasie choroby zupełnie zbyteczne. Jeżeli połykanie jest utrudnione, płyny i pokarmy płynne skoncentrowane wprowadza się kateterem przez nos lub doodbytniczo. Dużo uwagi powinno się poświęcić zapobieganiu odleżynom.

Czytaj dalej

NIEPRAWIDŁOWY ROZWÖJ OSOBOWOŚCI

Osobowością nazywamy ogół dyspozycji psychicznych i fizycznych jednostki, które się ze sobą łączą i pozostają w różnych stosunkach wzajemnych (wg Kreutza). Osobowość jest zatem pojęciem nadrzędnym, obejmującym fizjologiczną, psychologiczną i społeczną istotę człowieka. Osobowość jest pojęciem wysoce dynamicznym, zależy ona nie tyle od dyspozycji wrodzonych, co od działania środowiska i wychowania. Dzieci cechuje szczególna plastyczność psychiki, przeto zarówno dodatnie, jak i ujemne wpływy mają u nich szczególne znaczenie.

Czytaj dalej

Ostre psychozy

Do zespołów psychotycznych czynnościowych występujących u dzieci należą:

I. Ostre psychozy z zaburzeniami świadomości, np. majaczenie, zamroczenie, splątanie.

Czytaj dalej

Dzieci neurasteniczne

Dzieci neurasteniczne mają zwykle obniżone łaknienie, co powoduje niedobór wagi, a nawet wzrostu. Są często ziemistoblade, mają podkrążone oczy, bardzo łatwo się pocą, szczególnie po zaśnięciu. Wykazują wszelkiego rodzaju zaburzenia narządowe, typowe dla dystonii wegetatywnej. Nadmierne zwracanie uwagi przez otoczenie dziecka na jego dolegliwości prowadzi łatwo do wytworzenia postawy hipochondrycznej.

Czytaj dalej