NIEPRAWIDŁOWY ROZWÖJ OSOBOWOŚCI

Osobowością nazywamy ogół dyspozycji psychicznych i fizycznych jednostki, które się ze sobą łączą i pozostają w różnych stosunkach wzajemnych (wg Kreutza). Osobowość jest zatem pojęciem nadrzędnym, obejmującym fizjologiczną, psychologiczną i społeczną istotę człowieka. Osobowość jest pojęciem wysoce dynamicznym, zależy ona nie tyle od dyspozycji wrodzonych, co od działania środowiska i wychowania. Dzieci cechuje szczególna plastyczność psychiki, przeto zarówno dodatnie, jak i ujemne wpływy mają u nich szczególne znaczenie.

Charakterem nazywamy ogół dyspozycji psychicznych, które rozstrzygają o postępowaniu człowieka. Dla prawidłowego ukształtowania charakteru bardzo ważny jest należyty rozwój sfery uczuciowej, a zwłaszcza tzw. uczuć wyższych, ukształtowanie woli, wyrobienie dostatecznie silnych hamulców rozumowych i uczuciowych. Charakter decyduje o tzw. obliczu moralnym jednostki, jest jakby motorem całej osobowości. O charakterze człowieka świadczą jego czyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *