Miesięczne archiwum: Maj 2014

Hipertrofia

Jeżeli dziecko jest stale przekarmiane ilościowo lub jakościowo, np. nadmiarem mleka lub węglowodanów, może ono nadmiernie przybierać na wadze. Mimo że robi ono na pierwszy rzut oka wrażenie świetnie odżywionego, to w istocie jest ono „nalane” (z powodu nadmiaru wody nie dość ściśle związanej z tkankami), blade. Tkanki są znacznie mniej napięte, zwykle towarzyszy mniej lub więcej zaznaczona anemia. Ogólna obniżona odporność ustroju należy do cech charakterystycznych tego schorzenia, stąd też duża skłonność do zachorowania.

Czytaj dalej

Morfologiczne zmiany w CHOROBIE REUMATYCZNEJ

Anatomia patologiczna. Morfologiczne zmiany dotyczą tkanki łącznej. Są one wynikiem zmian chemicznych w substancji podstawowej i we włóknach kolagenowych. Substancja podstawowa ulega obrzękowi, włókna kolagenowe pęcznieją. Dochodzi do zwyrodnienia włóknikowatego z wytworzeniem się ogniskowej martwicy tkanki łącznej. W dalszym etapie w ogniskach iych pojawiają się wielojądrzaste komórki olbrzymie i bazofilne komórki tkanki łącznej. Otacza je wieniec komórek plazmatycznych i limfocytów. Stanowi to typowy guzek Aschoffa. Po pewnym okresie znikają masy włókni- kowate oraz komórki duże, a nieliczne pozostałe przybierają kształt młodych komórek tkanki łącznej i stopniowo wytwarza się blizna. Zarówno odczyny wysiękowe, jak i wytwórcze mogą występować w różnym nasileniu w tych samych okresach. W przebiegu procesu chorobowego dotyczącego błon surowiczych ustroju przeważają odczyny wysiękowe. Innym razem dochodzi do znacznych zmian wytwórczych w postaci zrostów — podobnie jak to bywa w przypadku reumatycznego zapalenia osierdzia.

Czytaj dalej

Niedokrwistość pochodzenia pokarmowego

Niedokrwistość występuje głównie u niemowląt żywionych nieodpowiednio pod względem jakościowym i ilościowym, przy czym jest ona stałym objawem towarzyszącym w stanach dystrof-icznych wieku niemowlęcego. Przyczyna może być zewnątrzpochodna (egzogenna) w przypadkach niedoboru żelaza i innych soli mineralnych oraz witamin lub wewnątrzpochodna (endogenna) z powodu wrodzonej dyspozycji, np. u wcześniaków, u których stwierdza się mały zapas żelaza w wątrobie.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz