Miesięczne archiwum: Maj 2014

Kiedy ujawnia się Klinicznia choroba

Klinicznie choroba ujawnia się już w dzieciństwie uogólnionymi i ogniskowymi napadami padaczkowymi. W dużym odsetku przypadków rozwija się niedowład połowiczy kurczowy, u połowy chorych — niedorozwój umysłowy. Leczenie: środki przeciwpa- daczkowe.

Czytaj dalej

CHOROBY RODZINNO-ZWYRODNIENIOWE

Istotą choroby jest postępujące zwyrodnienie powrózków tylnych rdzenia kręgowego, dróg rdzeniowo-móżdżkowych i piramidowych, niekiedy i móżdżku. Jest to choroba dziedziczno-rodzinna. Objawy kliniczne pojawiają się zwykle między 6 a 15 r. ż. w postaci niezborności kończyn dolnych typu móżdżkowego: chód niepewny, „na szerokiej podstawie”, asynergia tułowia. Ustawienie paluchów staje się „bagnetowate”, mogą być stopy szpotawo-końskie. Niezborność nasila się, obejmuje z czasem

Czytaj dalej

Przestroga przed stosowaniem antybiotyków

Należy przestrzec przed stosowaniem antybiotyków w dawkach zbyt małych, a zwłaszcza w małych stężeniach (pod postacią tabletek do ssania, kropli do nosa, maści), gdyż prowadzi to do powstawania szczepów penicylinoopornych, a poza tym do stanów uczulenia. A podkreślić należy, że oporność na antybiotyki gronkowców, dwoinek zapalenia płuc i dwoinek rzeżączki, i nawet pewnych szczepów pałeczki okrężnicy, wzrasta alarmująco. Pamiętać należy również o synergizmie

Czytaj dalej