STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW U ZWIERZĄT

Wzrost liczby szczepów opornych u zwierząt dotyczy nie tylko E. coli, stwierdzono również znaczny wzrost oporności S. aureus i Closlrklium w elehii.

Powszechne stosowanie antybiotyków w żywieniu zwierząt musi być objęte właściwą kontrolą, gdyż w przeciwnym razie oczekiwać należy ciągłego narastania oporności bakterii chorobotwórczych na antybiotyki. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie do żywienia zwierząt antybiotyków nie mających w perspektywie zastosowania w lecznictwie oraz antybiotyków nie wywołujących oporności krzyżowej. Do takich antybiotyków naieżą flawomycyna i bacytracyna. Nadal jednak stosuje się powszechnie antybiotyki tradycyjne i co gorsza, w coraz większych dawkach. Specjalna komisja Światowej Organizacji Zdrowia opracowała wytyczne stosowania antybiotyków w żywieniu takich zwierząt, jak: drób, świnie, cielęta, bydło, owce i zwierzęta futerkowe oraz określiła dopuszczalny czas podawania paszy wzbogaconej antybiotykami. W większości krajów stosuje się antybiotyki w bardzo małych dawkach lub w dawkach stymulujących, wynoszących 5 – 20 ppm (pars per milion), czyli 5 – 20 mg/t paszy.

W USA jako dodatki do paszy zarejestrowano w 1966 r. 12 antybiotyków, z których część stosowano na dużą skalę ze względu na bardzo korzystny wpływ na szybkość wzrostu i rozwoju zwierząt (bacytracyna, chlorotetracyklina, oksytetracyklina, penicylina i tylozyna). Antybiotyki te stosowano w ilościach 10 – 50 ppm. Zwiększa się jednak stale liczba zwolenników stosowania antybiotyków w dawkach większych (tzw. pro- filaktycznych), za które w USA uważa się dawki wynoszące 50 ppm, Są one niekiedy zwiększane nawet do 500 ppm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *