Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

Leczenie zaostrzeń schizofrenii

Leczenie zaostrzeń schizofrenii przeprowadza się w zakładach psychiatrycznych. W okresie remisji należy dziecko przestawić z powrotem na normalny tryb życia, łącznie z uczęszczaniem do szkoły, unikając wszelkiego wpajania przeświadczenia o mniejszej wartości psychicznej.

Czytaj dalej

Zamroczenie w psychozie

Zamroczenie, czyli stan pomroczny (obnubilatio), który zdarza się najczęściej u chorych z padaczką. Może występować zamiast napadu drgawkowego, lub też bezpośrednio po napadzie. Charakterystyczne jest nagłe wystąpienie i cofnięcie się zespołu z następową całkowitą niepamięcią. Mimo głębokich zaburzeń świadomości zachowanie chorego bywa dość zborne często zdarza się znaczne pobudzenie psychomotoryczne.

Czytaj dalej

Toksoplazma

Toksoplazma jest dla człowieka stosunkowo mało chorobotwórcza z powodu dość znacznej odporności wrodzonej nieswoistej. Odporność ta wzrasta z wiekiem !noworodki i niemowlęta nie wykazują tej odporności i dlatego przebieg choroby jest u nich bardzo ciężki. Toksoplazma u dzieci wykazuje szczególną skłonność do lokalizacji w tkance ner- wowej, u dorosłych usadawia się częściej w węzłach chłonnych, płucach, wątrobie, mięśniu sercowym itp.

Czytaj dalej

Niedostosowanie społeczne dziecka

W każdym przypadku niedostosowania społecznego należy dążyć do ustalenia jego przyczyny. Obowiązuje zawsze dokładny wywiad odnośnie rozwoju dziecka, przebytych chorób, okresu wystąpienia trudności wychowawczych, ich rozwoju i zastosowanych metod rewalidacyjnych. Trzeba możliwie dokładnie przeanalizować wszelkie kontakty rodzinne, szkolne i społeczne dziecka, ich aktywność i wzajemną harmonię. Musimy zawsze zdać sobie sprawę, czy dane dziecko miało pełne poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, czy było kochane i czy kochało innych.

Czytaj dalej