Toksoplazma

Toksoplazma jest dla człowieka stosunkowo mało chorobotwórcza z powodu dość znacznej odporności wrodzonej nieswoistej. Odporność ta wzrasta z wiekiem !noworodki i niemowlęta nie wykazują tej odporności i dlatego przebieg choroby jest u nich bardzo ciężki. Toksoplazma u dzieci wykazuje szczególną skłonność do lokalizacji w tkance ner- wowej, u dorosłych usadawia się częściej w węzłach chłonnych, płucach, wątrobie, mięśniu sercowym itp.

Anatomopatologicznie stwierdza się wodogłowie zewnętrzne i wewnętrzne. Występuje ono w około 8-0% przypadków toksoplazmozy wrodzonej. W tkance mózgowej i w wyściółce komór stwierdza się ogniska nacieczenia zapalnego, podobne do naeieczeń w zakażeniach wirusowych, oraz ogniska martwicze. Zmiany te usadawiają się najczęściej w okolicy wodociągu Sylwiusza. W innych narządach powstają podobne guzki ziarninowe i ogniska martwicze oraz rozlane zapalenia śródmiąższowe i torbiele rzekome z toksoplazmami. Stwierdzenie takich torbieli pozwala na ustalenie pewnego rozpoznania anatomopatologicz- nego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *