Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

ZABURZENIA PSYCHICZNE UWARUNKOWANE ORGANICZNIE

Dział ten obejmuje oprócz zespołów psychoorganicznych z wyraźnymi zmianami strukturalnymi także przewlekłą schizofrenię i cyklofrenię, w których nie znaleziono dotąd itypowych .zmian anatomopatologicznych, a o warunkującym je procesie organicznym świadczy wyłącznie przebieg kliniczny. Ustalenie organicznego podłoża zaburzeń psychicznych jest jednoznaczne z niepomyślnym rokowaniem co do całkowitego wyleczenia.

Czytaj dalej