Miesięczne archiwum: Październik 2014

Dieta duru brzusznego

Oprócz leczenie antybiotykami niemniej ważne jest odpowiednie żywienie, właściwe pielęgnowanie chorych, a w niektórych przypadkach leczenie objawowe.

Czytaj dalej

Etiologia charakteropatii

T. Bilikiewicz słusznie podkreśla konieczność przeprowadzenia dokładnych badań klinicznych w każdym przypadku cięższych zaburzeń charakterologicznych dla wyłączenia ich tła organicznego. Poza szczegółowym wywiadem i badaniem psychologicznym obowiązuje dokładne badanie somatyczne, neurologiczne, analiza płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie pneumoencefalograficzne i elektroencefalograficzne.

Czytaj dalej

Aktywność dziecka

Aktywność dziecka zależy głównie od jego temperamentu. Tempe-ramentem nazywamy zespół dyspozycji uczuciowych, które warunkują sposób reagowania człowieka na wpływy zewnętrzne.

Czytaj dalej

DZIEDZICZNY ZANIK N. WZROKOWEGO LEBERA (ATROPHIA N. OPT1CI HERED1CTARIA)

PADACZKA MIOKLONICZNA

Jest to postępujący zanik nn. wzrokowych występujący dziedziczno- rodzinnie. Choroba ujawnia się w okresie dojrzewania płciowego, uszkodzone jest najpierw widzenie centralne. Może dojść do całkowitej ślepoty, bądź też zanik zatrzymuje się na pewnym stopniu rozwoju. Rozpoznając tę chorobę, należy starannie wyłączyć zanik objawowy n. wzrokowego (np. gruczolak przysadki, kiła itp.).

Czytaj dalej