Właściwe pielęgnowanie w chorobie tężc

Właściwe pielęgnowanie: zachowanie właściwych warunków pielęgnowania ma duży wpływ na przebieg schorzenia. Chory powinien być umieszczony w pokoju przyciemnionym i gwarantującym jak największy spokój i ciszę. Należy unikać wszystkiego, co może podrażnić chorego, lub wywołać powtarzanie się napadów kurczowych. Zbyt częste badanie, kąpanie i poruszanie chorego są w czasie choroby zupełnie zbyteczne. Jeżeli połykanie jest utrudnione, płyny i pokarmy płynne skoncentrowane wprowadza się kateterem przez nos lub doodbytniczo. Dużo uwagi powinno się poświęcić zapobieganiu odleżynom.

Zastosowanie innych środków leczniczych dodatkowych: w celu zapobiegania napadom kurczowym zaleca się podawanie dokanałowo 25% roztworu siarczanu magnezu w ilości — zależnie od przypadku — 4 do 8 ml, nie przekraczając 2-0 ml na dzień. W zasadzie ilość wstrzykniętego siarczanu magnezu nie powinna być wyższa od ilości upuszczonego płynu mózgowo-rdzeniowego. Siarczan magnezu można wstrzykiwać też domięśniowo w ilości -0,1 g na kg wagi. Poza tym pamiętać należy o stosowaniu środków uspokajających, i to w dawkach stosunkowo dużych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *