Miesięczne archiwum: Luty 2014

ZESPOŁY PSYCHOTYCZNE CZYNNOŚCIOWE

Są to zespoły objawowe o różnej etiologii, najczęściej przebiegające ostro, istnieje w nich zasadniczo możliwość całkowitego wyleczenia bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków psychicznych czy neurologicznych. Powstają wskutek uszkodzenia czynności komórek nerwowych, które może wystąpić zarówno u osobników z mózgiem strukturalnie nie uszkodzonym, jak i u chorych cierpiących na zespół psycho- organiczny. Przykładem ostatniego są ostre zespoły psychotyczne u chorych na schizofrenię prostą czy cyklofrenię.

Czytaj dalej

Leczenie niedorozwoju umysłowego

Leczenie niedorozwoju umysłowego omówiono w części neurologicznej podręcznika.

Schizofrenia prosta (schizophrenia simplex) do 1-0 roku życia występuje wyjątkowo częstość jej wyraźnie wzrasta w okresie pokwitania. Typowy rozpad struktury osobowości jest szczególnie trudno uchwytny u dzieci młodszych, dotyczy bowiem struktury psychicznej jeszcze nie rozwiniętej. Wcześnie występują trudności wychowawcze wskutek narastającego autyzmu i zaniku aktywności. Uderza chłód uczuciowy dziecka, stopniowo słabną wszystkie wyższe zainteresowania, dążenia i ambicje. Potęguje się dziwaczność zachowania, niekiedy występuje nie umotywowany, czynny negatywizm. Rozpad czynności intelek-tualnych najwcześniej uzewnętrznia się w zakresie mowy. Omamy, a zwłaszcza urojenia, występują u dzieci rzadziej niż u dorosłych. Rozpoznanie jest znacznie łatwiejsze, jeżeli na przewlekły proces schizofreniczny nałoży się ostra psychoza schizofreniczna, jak hebefrenia, katatonia, wyjątkowo paranoja. Podczas gdy wymienione psychozy mijają bez śladu, przewlekła schizofrenia prowadzi zawsze do defektu psychicznego.

Czytaj dalej

PSYCHOZY REAKTYWNE

Cechuje je niestosunek jakościowy między urazem psychicznym a spowodowaną nim reakcją. Nie możemy zrozumieć, dlaczego chory reaguje właśnie w taki sposób w danej sytuacji. Psychozy reaktywne, z wyjątkiem wybiórczego mutyzmu, występują u dzieci rzadko. Są to stany w zasadzie całkowicie odwracalne. Należą do nich m. in. depresje reaktywne, stany patologiczne afektu, reakcje prymitywne.

Czytaj dalej