Leczenie niedorozwoju umysłowego

Leczenie niedorozwoju umysłowego omówiono w części neurologicznej podręcznika.

Schizofrenia prosta (schizophrenia simplex) do 1-0 roku życia występuje wyjątkowo częstość jej wyraźnie wzrasta w okresie pokwitania. Typowy rozpad struktury osobowości jest szczególnie trudno uchwytny u dzieci młodszych, dotyczy bowiem struktury psychicznej jeszcze nie rozwiniętej. Wcześnie występują trudności wychowawcze wskutek narastającego autyzmu i zaniku aktywności. Uderza chłód uczuciowy dziecka, stopniowo słabną wszystkie wyższe zainteresowania, dążenia i ambicje. Potęguje się dziwaczność zachowania, niekiedy występuje nie umotywowany, czynny negatywizm. Rozpad czynności intelek-tualnych najwcześniej uzewnętrznia się w zakresie mowy. Omamy, a zwłaszcza urojenia, występują u dzieci rzadziej niż u dorosłych. Rozpoznanie jest znacznie łatwiejsze, jeżeli na przewlekły proces schizofreniczny nałoży się ostra psychoza schizofreniczna, jak hebefrenia, katatonia, wyjątkowo paranoja. Podczas gdy wymienione psychozy mijają bez śladu, przewlekła schizofrenia prowadzi zawsze do defektu psychicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *