ZESPOŁY PSYCHOTYCZNE CZYNNOŚCIOWE

Są to zespoły objawowe o różnej etiologii, najczęściej przebiegające ostro, istnieje w nich zasadniczo możliwość całkowitego wyleczenia bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków psychicznych czy neurologicznych. Powstają wskutek uszkodzenia czynności komórek nerwowych, które może wystąpić zarówno u osobników z mózgiem strukturalnie nie uszkodzonym, jak i u chorych cierpiących na zespół psycho- organiczny. Przykładem ostatniego są ostre zespoły psychotyczne u chorych na schizofrenię prostą czy cyklofrenię.

Podłoże zespołów psychotycznych czynnościowych stanowią różne ciężkie choroby somatyczne czy somato-psychiczne, prowadzące pośrednio czy bezpośrednio do zaburzeń czynności komórek nerwowych. Należą tutaj:

– 1) ostre choroby zakaźne, jak dur brzuszny i plamisty, czerwonka, grypa, posocznica

– 2) zatrucia egzogenne, np. grzybami, atropiną, talem

– 3) zatrucia endogenne, np. mocznica, śpiączka cukrzycowa, śpiączka wątrobowa

– 4) ciężkie choroby ogólne przebiegające z wyniszczeniem i odbiałcze- niem

– 5) schorzenia centralnego układu nerwowego, jak zapalenia opon, mózgu, padaczka, guzy mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *