Leczenie zaostrzeń schizofrenii

Leczenie zaostrzeń schizofrenii przeprowadza się w zakładach psychiatrycznych. W okresie remisji należy dziecko przestawić z powrotem na normalny tryb życia, łącznie z uczęszczaniem do szkoły, unikając wszelkiego wpajania przeświadczenia o mniejszej wartości psychicznej.

Cyklofrenia (cyclophrenia), czyli psychoza maniaka 1- no-depresyjna, charakteryzuje się okresowym występowaniem stanów pobudzenia maniakalnego i stanów depresji, przy czym między poszczególnymi fazami depresji lub manii dochodzi do różnie długiego stanu bezobjawowego, czyli całkowitej remisji. Dzieci wyjątkowo rzadko chorują na cyklofrenię. Wystąpienie pojedynczego stanu maniakalnego czy depresyjnego nie upoważnia jeszcze do rozpoznania psychozy ma- niakalno-depresyjnej, gdyż stan taki może wystąpić również na podłożu nieswoistym. Istotą cyklofrenii jest nawrotowość. wspomnianych ostrych zaburzeń psychicznych, której podłożem jest przewlekły proces organiczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *