Wyniki badań nad erekcją

Na podstawie wyników badań warto skorygować pewien przestarzały pogląd. We wcześniejszych pracach oraz podręcznikach fizjologii (Winterstein, 1953) wyrażano pogląd, że przyczyną erekcji w czasie snu jest przepełnienie pęcherza. Jednakże my stwierdziliśmy, że u zdrowego mężczyzny erekcje pojawiają się okresowo w ciągu całej nocy, natomiast u niektórych mężczyzn pojawiają się dopiero rano, przy przebudzeniu. Osoby badane miały uczucie, że erekcje występowały bezpośrednio przed przebudzeniem, co można tłumaczyć tym, że erekcje wystąpiły przy pierwszych ruchach, bezpośrednio po przebudzeniu się. Pogląd, że erekcje poranne są spowodowane przepełnionym pęcherzem nie znajduje potwierdzenia. Fisher i współpracownicy (1965) zgadzają się z poglądem Ohlmeyera i Brilmayera (1947) głoszącym, że erekcje poranne nie mają nic wspólnego z wypełnieniem pęcherza. Autorzy ci jednak przyjmują, że te erekcje są kontynuacją tych, które występują w ostatniej fazie REM. Obecność lub nieobecność tych erekcji zależna jest od tego, czy osoba przebudziła się rano z fazy REM lub snu NREM. Ohlmeyer i Bril- m&yer (1947) odkryli, że erekcje pojawiają się zarówno przy nocnym przebudzeniu jak i rano. W naszych badaniach można było zaobserwować erekcje tuż po przebudzeniu się, które nie miały żadnego powiązania z fazami REM. Natomiast można było stwierdzić przepełnienie pęcherza. Zjawisko to można wyjaśnić w ten sposób, że rano istnieje silniejsza skłonność do erekcji i być może wpływ na nią wywiera między innymi pełny pęcherz. Wypełnienie pęcherza nie wywiera jednak bezpośredniego wpływu na wystąpienie erekcji. Fenomenologia erekcji, to znaczy subiektywny rodzaj odczucia z tym związanego, wydaje się Fisherowi i współpracownikom (1965) istotna, ponieważ „subiektywnie spostrzegana jakość erekcji być może mogłaby się przyczynić do wyjaśnienia nocnych i porannych erekcji. Oprócz tego miałoby to znaczenie dla stwierdzenia, w jakim stopniu erekcje są związane z aktywnością fizjologiczna, a w jakim stopniu mają podłoże psychiczne”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *