Dzienne archiwum: 2 lutego 2015

Oględziny jajników

Mocz użyty do badania powinien mieć ciężar właściwy ton i temperaturę 22°, co uzyskuje się w razie potrzeby przez rozcieńczenie wodą ptzekroploną lub zagęszczenie drogą parowania lekkie ogrzanie lub oziębienie. Mocz doprowadza się później do stężenia jonów wodorowych w granicach pH od 5,6-6,2 przez dodanie kilku kropli 0,5 roztworu kwasu solnego, jeśli oddziałuje alkalicznie – lub przez dodanie kilku kropli 0,5% NaOH, jeśli oddziałuje zbyt kwaśno. Oznaczenia stężenia jonów wodorowych dokonuje się albo za pomocą indykatorów lub papierków lakmusowych czerwonych albo niebieskich, przy czym papierek niebieski w moczu o stężeniu pH 5,6-6,2 zabarwia się na kolor słabo czerwony.

Czytaj dalej

Czym jest petting?

“Petting – pieszczoty o charakterze seksualnym doprowadzające do wystąpienia orgazmu, bez odbycia spółkowania. cjonalnego aspektu partnerstwa, ułatwiający późniejsze przeżycie orgazmu przez kobietę w czasie stosunków płciowych.

Czytaj dalej

Stosunki emocjonalne w ujęciu psychoanalitycznym

Badania nad stylem funkcjonowania emocjonalnego (także społecznego) w rodzinach generacyjnych i prokreacyjnych (Swiderczuk, 1974), literatura z dziedziny patogenezy nerwic oraz praktyka kliniczna potwierdzają tezę o wyraźnej zależności pomiędzy wezesnodziecięcym treningiem emocjonalnym a późniejszym funkcjonowaniem społecznym i erotycznym. Stosunki emocjonalne pomiędzy dziećmi a rodzicami (a także pomiędzy rodzeństwem) są więc bardzo istotnym elementem dla rozwoju osobowości, kształtowania podstaw erotyki i zdrowia psychicznego, a analizowany od tej strony proces wychowania zawiera ogromne rezerwy możliwych oddziaływań profilaktycznych (Kępiński, 1973).

Czytaj dalej