Balon wprowadzony do wnętrza jaja

Ponieważ w tych warunkach nie ma możności rozwiązania drogą cięcia cesarskiego, przeto do Ryc 16? przebicie pęcherza pIodowego wyboru pozostają nastę- Wstawiająca się główka uciska odklejoną część pujące sposoby: przebicie łożyska.

Balon wprowadzony do wnętrza jaja i obciążony uciska łożysko przodujące. pęcherza płodowego (ryc. 167), obrót na nóżkę lub ściągnięcie nóżki w położeniach miednicowych (ryc. 168), wprowadzenie balonu (ryc. 169) (metreurysis). Zaniechaną obecnie tamponadę pochwy stosowano jedynie w przypadku silnego krwawienia na okres przewiezienia do zakładui Nie tamuje ona krwawienia a przeciwnie, może je zwiększać

– 3. Krwawienie III okresu porodowego, czyli łożyskowego

– a) nieodklejanie się łożyska oraz jego przyczyny.

Mniej lub więcej obfite krwawienia

Dopóki łożysko jest przyklejone ido ściany macicy, nie ma żadnego krwawienia. Normalnie łożysko odkleja się na początku III okresu i w czasie 15—45 minut rodzi się do dolnego odcinka i szyi lub na zewnątrz. Znamy przypadki, że po upływie 2 i 3 godzin łożysko nie odkleja się. Macica obkurczona tworzy jajowaty guz o zbitej spoistości. Nie zawsze potrafimy wyjaśnić przyczyny nieodklejania się łożyska, które jest spowodowane brakiem skurczu mięśniówki macicy. Należy przypuszczać, że wyczerpanie mięśnia macicy pracą porodową lub też obniżona pobudliwość nerwowa mięśnia jest powodem nieodklejania się łożyska. Nierzadko silnie wypełniony pęcherz moczowy przeszkadza mechanizmowi odklejania i wystarczy opróżnić go, aby wkrótce po tym łożysko- się urodziło. W przypadkach nieodklejania się łożyska bez krwawień, zmuszających nas do natychmiastowego wkraczania, zachowujemy się wyczekująco w ciągu l1^ do 2 godzin. Pod żadnym pozorem nie należy wykonywać prób wygniatania go, a tyto bardziej ręcznego wydobycia.

Mniej lub więcej obfite krwawienia występują wówczas, kiedy łożysko odklei się częściowo. Miejsce łożyskowe nie może się dostatecznie skurczyć i zacisnąć naczyń, co jest powodem krwawienia, gdyż reszta łożyska jest przyklejona. Obfitość krwawienia jest proporcjonalna do wielkości odklejonej części łożyska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *