BUDOWA CHEMICZNA A DZIAŁANIE LBA CZĘŚĆ 2

Dalsze badania pozwoliły na dodatkowe ustalenia wymogów strukturalnych o charakterze ogólnym. Rodnik izopropylowy w grupie aminowej L,BA może być wymieniony na inny rozgałęziony rodnik izoalkilowy, np. trzeciorzędowy rodnik izobutylowy w butoksaminie. Nie może to być rodnik metylowy lub etylowy, gdyż rodniki te są zbyt małe i nie zabezpieczają w wystarczającym stopniu grupy aminowej LBA przed tworzeniem w fazie, wodnej kationu aminowego, który kierowałby cząsteczką do polarnego zaczepu receptora a-adrenergicznego.

Przyłączenie do atomu węgla « bocznego łańcucha (ryc. 1) LBA rodnika metylowego prowadzi do skomplikowanych zależności stereochemicznych i konformacyjnych w cząsteczce LBA (np. pochodne metoksaminy). Aktywnymi receptorowo są tylko D(-) erytroizomery a-metylopochodnych LBA [926], Ponadto izomery te wykazują preferencyjne powinowactwo do receptorów j)2 według klasyfikacji Laadsa (p. str. 27).

Okazało się, że odsunięcie łańcucha bocznego od jądra arylowego przez wstawienie „mostka oksymetylenowego” w cząsteczce LBA znacznie nasila ich działanie farmakologiczne. W ten sposób, oprócz serii LBA wywodzących się bezpośrednio z izoprenaliny, a więc pochodnych 2-arylo-l-ami-

i. 2-Arylo-l-amif>oetanol-2 noetanolu-2, istnieje seria LBA o zasadniczej budowie 3-aryIoksy-l-amino- propanolu-2 (ryc, 11).

Prowadzone są również badania nad analogami tej ostatniej grupy chemicznej LBA, w których „mostek oksymetylenowy” został zastąpiony przez inne bioizosteryczne ugrupowania atomów [230].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *