CIĄŻA MNOGA

Ciąża mnoga u ludzi nie jest 'zjawiskiem rzadkim i jakikolwiek uważamy ją za fizjologiczną, to jednak przebieg ciąży i porodu bywa dość często powikłany. Według obliczeń statystycznych, ciążę bliźniaczą obserwujemy przeciętnie raz na 80 porodów, z trzema płodami raz na 80 , czworaczą raz na 80 itd. Piśmiennictwo' lekarskie niejednokrotnie podaje opisy porodów pięcioraczych, a nawet szęścioraczych. Ciąża mnoga częściej występuje w krajach północnych niż południowych. Najczęściej obserwujemy ją u wieloródek pomiędzy 25 a 29 rokiem życia. Bliźnięta ciąży mnogich, płci jednakiej występują w 63,1% nato-miast różnej w 36,9%, wśród ws-zystfcLch ciąży mnogich. Skłonność do ciąży mnogiej jest w pewnych rodzinach dziedziczną i zostaje przekazywana nie tylko kobietom, lecz i mężczyznom. Że u pewnych kobiet istnieje zdolność dziedziczna jajników do produkowania kilku jaj jednocześnie, ma swoje uzasadnienie, natomiast czemu przypisać przekazywanie tych cech meżezyźnie, dotychczas nie wiadomo. Znany jest fakt, że skłonność do ciąży mnogiej w tej samej rodzinie z biegiem pokoleń wzrasta i to tym bardziej, jeżeli oboje małżonkowie pochodzą z tego rodzaju rodzin. tyczne). Ostatnio przeprowadzane doświadczenia na zwierzętach wykazują, że bliźnięta jednojajowe mogą powstać zależnie od warunków opóźniających wzrost zapłodnionego jaja, przez co zamiast jednej, rozwijają się dwie tarcze zarodkowe. Jeśli podział tarcz nie będzie zupełny, powstają wówczas potworki o różnym stopniu zespolenia między nimi. Bliźnięta dwujajowe występują w 85%, a jednojajowe w 15%.

Ciąża bliźniacza dwujajowa powstaje przez zapłodnienie dwóch jaj z dwóch oddzielnych pęcherzyków Graafa tego samego jajnika- lub obu jajników. Mogą być zapłodnione dwa jaja, pochodzące z jednego pęcherzyka Graafa. Dowodem tego jest istnienie w jajniku tylko jednego ciałka żółtego. Z dwóch jednocześnie zagnieżdżających się jaj w macicy, każde osobno tworzy własną owoidnię, odrębną kos- mówkę i oddzielne łożysko (ryc. 114). W przypadkach, kiedy jaja zagnieżdżają się w pewnej odległości od siebie, wówczas każde z nich tworzy oddzielną doczesną zagiętą. Wówczas łożyska -isą ściśle od siebie odgraniczone. W przypadkach bliskiego zagnieżdżania się jaj, powstaje jedna doczesna zagięta i oba łożyska przylegają ściśle do siebie, jednak zawsze między nimi istnieje przegroda i naczynia łożyskowe nie łączą się z sobą (ryc. 115).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *