DZIAŁANIE PRZECIWARYTMICZNE LBA CZĘŚĆ 2

Marmo [658] przebadał działanie przeciwarytmiczne znacznej większości znanych LBA w doświadczalnych niemiarowościach wywołanych strofan- tyną, chlorkiem barowym, chlorkiem wapniowym, chlorkiem potasowym, akonityną i wazopresyną. Aktywność przeciwarytmiczna LBA była skorelowana z ich chinidynopodobnymi właściwościami, a nie z ich aktywnością fł-adrenoiityczną. Również Nakayama i wsp, [733] nie znaleźli zależności pomiędzy siłą działania (5-adrenolitycznego LBA a ich skutecznością w niemiarowościach przedsionkowych u psa wywołanych miejscowym podaniem akonityny. Podobnie Szekeres i Papp [973] wiążą podwyższenie progu migotania komór i przedsionków przez LBA u hipolermicznych lub niedotlenionych kotów z właściwościami błonowymi LBA. Zahamowanie wywołanej drażnieniem prądem elektrycznym tachyarytmii wyosobnio-

– 5 Leki P-adrer ©lityczne nych przedsionków świnki morskiej występuje tylko pod wpływem tych LBA, które są obdarzone działaniem bionowym [414].

Swoiste receptorowe właściwości LBA mogą jednakże w pewnym stopniu przyczynić się do nasilenia nieswoistego działania przeciwarytmicz- nego LBA w dysrytmii wywołanej glikozydami nasercowymi [249], a także w trzepotaniu przedsionków pojawiającym się po zaprzestaniu drażnienia prądem elektrycznym [642]. Prawdopodobnie przyczyną tego zjawiska jest fakt, że aminy katechołowe biorą pośrednio udział w powstawaniu wielu rodzajów zaburzeń miarowości [207, 642, 826],

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *