INHIBITORY ANGIOTENSYNY

Liczba znanych inhibitorów angiotensyny II jest pokaźna. Są to najczęściej pochodne angiotensyny II, zawierające zamiast N-końcowej aspara- giny resztę sarkozylową, a zamiast C-końcowej fenyloalaniny izoleucynę lub alaninę.

Saralazyna. Saralazyna (substancja P-113): Sar-Arg-Val-His-Pro-Ala, blokując receptory angiotensyny II, wywołuje wzrost aktywności reni- nowej osocza poprzez zmniejszenie wydzielania aldosteronu u chorych z nadciśnieniem pochodzenia angiotensynowego. Podana dożylnie wykazuje okres póitrwania wynoszący 3,2-5 min. Jej „wpływ na ciśnienie tętnicze zależy od istniejącego bilansu sodowego oraz stopnia aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron. Spadek ciśnienia tętniczego jest wprost proporcjonalny do aktywności reninowej osocza.

Wydaje się, że spadek ciśnienia tętniczego krwi po sarala2ynie jest wynikiem nie tylko blokady receptorów angiotensynowych, ale również hamującego wpływu tego peptydu na rozpad bradykininy.

U chorych z nadciśnieniem wywołanym wzmożoną angiotensynemią (nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, złośliwe) saralazyna, podawana we wlewie dożylnym w dawce 0,25-10 p.g/kg m.c. na 1 min (saralazynę należy rozpuścić w 5% roztworze glukozy), wywołuje spadek zarówno ciśnienia skurczowego (o 2,67-4 kpa = 20-30 mm Hg), jak i rozkurczowego (o 2,67 kPa = 20 mm Hg). Na 24 h przed wykonaniem „próby sarala- zynowej” chorym należy podać furosemicl w dawce 1 mg/kg m.c. doustnie oraz dietę bezsolną lub 40 mg furosemidu dożylnie na 2 h przed próbą. Ponadto po dożylnym podaniu furosemidu chory powinien spacerować przez 2 h przed wlewem saralazyny. Zamiast wlewu ciągłego niektórzy autorzy wstrzykują saralazynę jednorazowa dożylnie w dawce 10 mg, oceniając wpływ tego leku na ciśnienie tętnicze krwi w pierwszych 15 min po jego podaniu. U niektórych chorych z nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza niskoreninowym, podanie saralazyny może wywołać nie spadek, a wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Wzrost taki występuje u chorych przy podaży większej ilości soli (NaCl). U niektórych chorych z nadciśnieniem samoistnym nawet podawanie diety o małej zawartości sodu nie zapobiega paradoksalnemu wzrostowi ciśnienia tętniczego po podaniu saralazyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *