Jaką rolę odgrywa zakażenie HPV?

Oczywiście powszechnie wiadomo, jaką rolę odgrywa zakażenie HPV w rozwoju nowotworów złośliwych, jednak tak naprawdę nie wiadomo, co sprawia, że nawet ciężkie uszkodzenie nabłonka spowodowane wirusem brodaw- czaka może nie przeistoczyć się w raka i odwrotnie – brak wyraźnych morfologicznych cech koilocytozy w licznych wycinkach z raka płaskonabłonkowego, w którym immunohistochemicznie wykazuje się obecność HPV (13,15, 22).

Tak oto prawie niezauważenie przeszliśmy z obszaru nieswoistych odczynów tkankowych na płaszczyznę, gdzie mniej jest wątpliwości co do biologii pro-cesu, natomiast kazuistyczność rozpoznań czyni je w praktyce zwykle wręcz nie-wiarygodnymi.

Zmiany komórkowe i inne tkankowe sposoby pozwalające na iden-tyfikację czynników przyczynowych zapaleń płuc i oskrzeli meto-dami cytologicznymi

Etiopatogenetyczne rozpoznanie zmian zapalnych na podstawie oceny cytolo-gicznej próbki możliwe jest tylko w sytuacji, gdy:

– znaleziono charakterystyczne zmiany tkankowe lub komórkowe, a tym samym pośrednio ujawniono etiologię lub określono krąg różnicowo-dia- gnostyczny,

– cytologicznie określono czynnik sprawczy lub ewentualnie wskazano kierunek jego ujawnienia (6,22).

Przełożenie zmian tkankowych i komórkowych nad identyfikację czynnika sprawczego ma swoje uzasadnienie w następujących faktach:

– obecność wielu spośród drobnoustrojów w próbkach pobranych z oskrzeli, a nawet oskrzelików, nie musi dowodzić ich odpowiedzialności za obraz kliniczny wiele z nich jest saprofitami górnych dróg oddechowych,

– infekcje płuc i oskrzeli charakteryzują się polietiopatogenezą,

– klasyczne próbki cytologiczne wykazują małą czułość i swoistość w roz-poznawaniu i różnicowaniu drobnoustrojów (6).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *