JASKRA POLEKOWA

Miejscowe lub ogólne podawanie niektórych leków może wywołać wzrost ciśnienia śródgałkowego i jaskrę następczą w oczach dotąd zdrowych lub atak jaskry i pogorszenie stanu chorobowego w oczach z już istniejącą chorobą. Mechanizm działania leków jest różny. Zwykle przerwanie ich podawania powoduje powrót do stanu prawidłowego lub poprawą. Czasem jednak uszkodzenia spowodowane wzrostem ciśnienia śródgałkowego są nieodwracalne i objawiają sią zanikiem nerwu wzrokowego, zmianami w polu widzenia i w ostrości wzroku.

Kortykosteroidy podawane miejscowo i ogólnie mogą wywołać wzrost ciśnienia śródgałkowego i są szczególnie niebezpieczne u chorych na jaskrę. Mechanizm ich działania nie jest wyjaśniony, choć ostatnie bada nia wskazują, że substancje te utrudniają uwalnianie enzymów kataboli- zujących z lizozymów komórkowych w sieci beleczkowej kąta tęczów- kowo-rogówkowego. Prowadzi to do zahamowania depolimeryzacji mu- kopolisacharydów, ich uwodnienia i do obrzęków w obrąbie kanalików sieci twardówkowo-rogówkowej, co utrudnia odpływ cieczy wodnistej. Kortykosteroidy zmniejszają też napięcie mięśnia rzęskowego i unieczyn- niają hialuronidazę, co wpływa na wzrost ciśnienia śródgałkowego [8, 13].

Kliniczny obraz jaskry po kortykosteroidach przypomina jaskrę pro stą. Stopień zaburzeń posteroidowych zależy od aktywności preparatu, czasu i sposobu jego stosowania oraz osobniczej wrażliwości chorego. W większości przypadków, po odstawieniu leku, ciśnienie w oczach uprzednio zdrowych wraca do normy. Niekiedy jednak pozostają zmiany nieodwracalne i konieczne jest leczenie, jak w jaskrze prostej.

W każdym przypadku długotrwałego stosowania kortykosteroidów należy ściśle kontrolować ciśnienie śródgałkowe. Szczególnej troski wymagają chorzy na jaskrę, u których powinno się dążyć do maksymalnego ograniczenia stosowania szkodliwych leków [1, 8, 11, 24, 27, 30, 49, 50,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *