LBA W LECZENIU CHORÓB OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

W latach 1966-1968 u chorych leczonych propranololem w dawce 120 mg/dobę z powodu schorzeń układu krążenia, a cierpiących równocześnie na migrenę zauważono, że w 50% przypadków zmniejsza się także liczba napadów migreny. Stwierdzenie to było tym korzystniejsze, że dotyczyło chorych, u których żadne leki uprzednio stosowane nie dawały zamierzonego skutku leczniczego [136, 822]. Podobne korzystne wyniki uzyskano w przypadkach profilaktycznego zapobiegania napadom migreny, stosując propranolol w dawkach od 80 do 240 mg/dobę [136, 329, 631, 646, 1053, 1065], Ekbom [279] podawał 28 chorym alprenolol w dawkach równoważnych do dawek propranololu zalecanego w profilaktyce migreny. Nie zauważył jednak po alprenololu żadnej poprawy w porównaniu z grupą otrzymującą placebo, która miałaby się wyrażać zmniejszeniem siły i częstości występowania napadów migreny. Również zawiodły próby stosowania pindololu w leczeniu migrenowych bólów głowy [279, 913].

Patogeneza napadów migreny pozostaje nadal niejasna. Dotychczas nie rozstrzygnięto, czy napady migreny są wynikiem skurczu naczyń, czy też ich rozkurczu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *