Leczenie rezerpiną

Lek otrzymywany z rośliny f?auwo//ja serpenlina (Raupasil, Serpasil) stosuje się doustnie (0,1 -0,5 mg- 1 raz dziennie, domięśniowo 1 – 5 mg na dawkę jednorazową), działając ośrodkowo zmniejsza zawartość noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym i w sercu, a także hamuje ośrodek naczynioruchowy [11, 16]. Na obwodzie blokuje transport noradrenaliny do ziarnistości, wystawiając ją tym samym na działanie MAO. Lek ten zmniejsza opór obwodowy i aktywność układu współczulnego.

Obecnie leczenie rezerpiną prowadzone jest bardzo rzadko. Ze względu na liczne objawy niepożądane lek ten stosuje się bardzo rzadko doustnie. Dożylnie podaje się w nagłych zwyżkach ciśnienia, gdy nie ma do dyspozycji leków o szybkim działaniu (Hyperstat, Arfonad).

Nie potwierdzone zostały wcześniejsze podejrzenia o działanie karcy- ! nogenne. Najpoważniejszymi objawami niepożądanymi, które występują przy stosowaniu tego typu leczenia, są zmniejszenie sprawności intelektualnej i stany depresyjne, czemu towarzyszą zwykle senność i ogólne osłabienie, z tego też powodu terapia ta jest krytykowana. Ze strony przewodu pokarmowego objawem niepożądanym jest przede wszystkim zaostrzenie choroby wrzodowej oraz wręcz jej wywołanie. W zakresie układu serco- wo-naczyniowego obserwuje się dość często rzadkoskurcz i obrzęki kończyn.

Metylodopa {Aldomet, Dopegyt – 1000′-2000 mg w 2-4 dawkach) ze- względu na podobieństwo do dihydroksyienyłoalaniny (DOPA – prekursor noradrenaliny) w cyklu syntezy amin katecholowych spełnia funkcję fałszywego przenośnika. Zastępując noradrenalinę, aktywuje obwodowy układ współczulny 4 razy słabiej. W ośrodkowym układzie nerwowym pobudza receptory a ośrodka naczynioruchowego. W ten sposób, podobnie jak klonidyna, hamuje aktywność ośrodka naczyniowego. Ostatecznym efektem tego działania jest zmniejszenie oporu obwodowego. Metylodopa nie zmniejsza przepływu przez nerki i układ naczyniowy wieńcowy. Ponadto po leku tym obserwuje się niewiele objawów działania niepożądanego. Podobnie do większości leków zmniejszających aktywność układu współczulnego powoduje zatrzymanie wody, a z objawów ogólnych: senność, obrzmienie błony śluzowej nosa i suchość w jamie ustnej. Istotnym objawem przy dłuższym stosowaniu może być uszkodzenie wątroby oraz żółtaczka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *