MIŁOŚĆ EROTYCZNA W KATEGORIACH FIZJOLOGICZNYCH

Miłość erotyczna, rozpatrywana w kategoriach fizjologicznych, jest procesem uczuciowym rozwijającym się na podłożu potrzeby seksualnej. Posiada pewną autonomię, której granice do dzisiejszego dnia nie zostały poznane. Potrzeba seksualna ulega ewolucji w rozwoju osobniczym człowieka zgodnie z prawami biologicznymi dotyczącymi wieku człowieka, przy czym w kształtowaniu jej dużą rolę odgrywają czynniki psychiczne i społeczno-kulturowe. W okresie dojrzewania dochodzi do szybkiego wzrostu siły potrzeby seksualnej, co zbiega się w czasie z równoczesnym wzrostem wydzielania androgenów. Około 20 roku życia u mężczyzny siła potrzeby seksualnej jest największa, po czym powoli, lecz stopniowo obniża się do około 50 roku życia. Odtąd tempo słabnięcia potrzeby seksualnej stale się nasila. U kobiet siła potrzeby seksualnej nie kształtuje się tak jednolicie jak u mężczyzn oraz podlega znacznym wahaniom, głównie pod wpływem hamulców psychicznych i społeczno-kulturowych.

Istnieje korelacja między siłą potrzeby seksualnej a poziomem andro- genów, zwłaszcza tych, które są wydzielane przez jądra mężczyzny. Pewien poziom androgenów we krwi potrzebny jest do tego, aby wykształciła się prawidłowa potrzeba seksualna. Pewien poziom androgenów, pośrednio, poprzez uwarunkowania rozwoju potrzeby seksualnej, przyczynia się do tego, że może rozwinąć się miłość erotyczna. Nie oznacza to, że androgeny są jedynym czynnikiem decydującym o rozwoju miłości erotycznej. Są jednym z czynników nieodzownych, bez których miłość erotyczna nie może się rozwinąć z tej przyczyny, że bez nich nie rozwija się potrzeba seksualna. W złożonym procesie miłości erotycznej bierze udział cała osobowość, a więc cały szereg innych czynników psychicznych (zwłaszcza zaś temperament oraz aktualny stan sfery emocjonalnej) i fizycznych. Przemawiają za tym między innymi obserwacje poczynione na mężczyznach wykastrowanych przed okresem dojrzewania, a więc pozbawionych androgenów pochodzenia jądrowego, u których wskutek tego nie rozwija się należycie potrzeba seksualna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *